top of page
Depositphotos_86907866_XL.jpg

פסיכותרפיה קבוצתית מבוססת אינטגרציה 
תכנית תלת שנתית

לוגו סופי-01.png

אודות התכנית

ערב הסברה על התכנית יתקיים ב:
15/04/2024 | 20:30 | זום

נפתחה ההרשמה למחזור אוקטובר 2024-שנת הלימודים תשפ"ה

ניתן להגיש מועמדות עד 30/05/2024

לבירורים ולשאלות נוספות ניתן לפנות לטל לפקוביץ' רכזת התכנית :

yuvalim@mta.ac.il | ‪+972 52‑268‑1646‬

תוכנית יובלים לפסיכותרפיה קבוצתית מבוססת אינטגרציה הינה תכנית תלת שנתית הפועלת במסגרת 'תוכנית עוגן'- תכנית לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה שבמכון מפרשים". 

התכנית מיועדת למטפלים המעוניינים להתמחות בתחום הטיפול הקבוצתי עבור מגוון רחב של מטופלים, קשיים, מצוקות והפרעות, ובטווח רחב של מסגרות וארגונים. התכנית נולדה מתוך צורך הולך וגובר בשדה הטיפולי לייצר מסגרות הכשרה העוסקות בטיפול קבוצתי. זאת מתוך הכרה בכוחה המרפא של הקבוצה, בכלל, ובמצבי טראומה בפרט, וכן על רקע הצורך הגובר במציאת מענים טיפוליים בתקופה זו.

התכנית מכוונת אינטרגציה כך שכלל הקורסים שיילמדו וההתנסויות המעשיות השונות יאפשרו ללומדים להעשיר את העולם התאורטי שלהם במגוון גישות של טיפול קבוצתי ובמנעד רחב של אפשרויות התערבות הנחייתיות.

 

בתכנית ישולבו גם קורסים המתייחסים לאתגרים הייחודיים של התקופה, כגון, הנחיית קבוצות ממוקדות טראומה, וכן, קורסים העוסקים בזהויות, בקונפליקט בין קבוצות, בדיאלוג ועוד. בצד הלמידה העיונית והפרקטית הסטודנטים ילמדו גם אודות תהליכי הקמת קבוצה, שיקולים בהחזקתה ואתיקה מקצועית הנוגעת לתחום. 

תהליך ההתגבשות כמטפל/ת קבוצתי/ת מחייב גם התנסות ממושכת מתוך עמדה של משתתף בקבוצה. לפיכך הרכיב הסדנאי בתכנית הלימודים הינו מרכזי ומלווה את הלימודים לכל אורכם. כמו כן, התלמידים יעודדו לפנות לטיפול קבוצתי במהלך תקופת הלימודים.

  

שאיפת התכנית היא לייסד קהילה מקצועית הלומדת, מקיימת היוועצויות הדדיות ומפתחת חשיבה ועשייה טיפולית בתחום הקבוצות, ובכך גם מקדמת את התחום כאפיק טיפולי משמעותי במצבים של מצוקות וקשיים על רקע פגיעות בין-אישיות, וטראומה לאומית, חברתית, בינאישית ואישית.

הלומדים ילוו באופן צמוד על ידי צוות התכנית לכל אורך הדרך ובתהליך התפתחותם המקצועי.

 

מנהלת התכנית: ד"ר אפרת ציגנלאוב

מייסדת שותפה: נעמה גרינולד

ועדת ההיגוי: ד"ר אסתי אבנון, גב' נעמה גרינולד, גב' נורית גורן, גב' אלה סטולפר וד"ר אפרת ציגנלאוב

רכזת התכנית: גב' טל לפקוביץ'

< לפרטים נוספים והשארת פרטים
bottom of page