top of page
ימי עיון עתידיים

מחוץ לצינורות:
על תרומתו של גבריאל בלחסן לתרבות ולבריאות הנפש בחברה הישראלית
יום עיון לזכרו במלאת 10 שנים למותו

09.06.2023

המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי ע"ש ליאור צפתי ומכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית תל אביב יפו מזמינים אתכם ליום עיון על תרומתו של גבריאל בלחסן לתרבות ולבריאות הנפש בחברה הישראלית

bottom of page