top of page
ימי עיון עתידיים

מודל דינמי חווייתי: הקשר האנושי בטיפול במתבגרת שסובלת מאנורקסיה

ד"ר אוסימו

17.10.23

פסיכותרפיה דינמית-חווייתית אינטנסיבית (IE-DP) היא מודל פסיכותרפיה מואץ - ולכן חסכוני. היא כוללת ומשלבת טכניקות פסיכודינמיות, קוגניטיביות, התנהגותיות וחווייתיות, באופן שנותן ביטוי ל -9 מרכיבים טיפוליים עיקריים.

הכוח המרפא של הקשר האנושי האמיתי בין המטפל למטופל נמצא בלב מודל IE-DP. אנו נצפה בקטעי טיפול המדגימים כיצד שימוש גמיש ב-9 המרכיבים מאפשר להתכוונן במהירות לתפקוד המגמטי המשתנה במהירות של נערה מחוננת ממשפחה מופרעת, המציגה ירידה במוטיבציה לחיות, חרדה מפושטת, אנורקסיה והקאות.

במהלך היום יציג ד"ר אוסימו את IE-DP ואת הרקע שלו, וידגים באמצעות סרטון וידאו קליני את העקרונות המרכזיים של גישה זו.

האירוע יתקיים בשפה האנגלית

עבודה אנליטית ויצירה הדדית של נפשות:
מבטים על התאוריה והקליניקה של תומס אוגדן

מרצים: ד"ר בעז שלגי, פרופ' עפרית שפירא-ברמן, קובי אבשלום, מיכל ארוך תמיר וד"ר שמשון ויגודר
מנחה: נעמה גרינולד

20.10.2023

מגעו של ת. אוגדן עם הפסיכואנליזה אינו רק גילויה מחדש כתאוריה ופרקטיקה, אלא הזמנה עמוקה לחלום, לחוות, לחיות ולדבר מחדש תוך מגע של נפשות זו בזו בטיפול, בהדרכה ובאזורי מפגש אנושיים נוספים.

יום העיון מביא מספר נקודות מבט מרתקות בפני עצמן על הגותו ועל דרכו הקלינית של אוגדן. המרצים, כולם עוסקים מזה שנים בכתיבתו ובנקודות המפגש שלהם עימו במציאות ודרך הגותו.

bottom of page