ימי עיון עתידיים

מי מפחד משְלִישִיוּת?:
מושג השלישי כבסיס לעמדה פסיכואנליטית מכוונת אינטגרציה

ד"ר בועז שלגי, ד"ר שרון זיו-ביימן, נעמה גרינולד, ד"ר חנה אולמן, ד"ר יעל דורון, ד"ר נועה בר-חיים, ד"ר רון נסים, פרופ' ישראל כץ

יום שישי, 29.10.2021
בין השעות: 9:00-13:00

המושגים שלישי ושלישיוּת עברו גלגולים וקיבלו משמעויות מגוונות בגישות הפסיכואנליטיות השונות. לעיתים השלישי מופיע כאחר ממשי שמעבר לדיאדה, לעיתים השלישיות היא התנועה, ולעיתים השלישי הוא התוצר של מפגש של שניים.

יום העיון יחקור את משמעויותיה השונות של החתירה לאינטגרציה כחיבור בין פסיכואנליזה והאחר לה דרך ההיבטים השונים של המושגים שלישי ושלישיוּת, ויתמקד בחקירה של מושג 'השלישי' כרלוונטי לא רק לחיבורים ביחסים בין אישיים, אלא גם לחיבורים בין גישות טיפוליות שונות.

אנו מבקשים להציע כי אינטגרציה בין תאוריות וטכניקות טיפוליות משמעה יצירת מרחב שלישי  המעצים את הגמישות, היצירתיות והחיוניות של המפגש הטיפולי. מרחב המשמש מפתח להיחלצות מתקיעויות בטיפול הודות לתובנות חדשות ולהתחדשות מתמדת בטכניקה הטיפולית, הנוצרות הודות למפגש בין נקודות מבט טיפוליות שונות.


תכנית יום העיון:


מושב ראשון: שלישיוּת – תאוריה ובסיס לפרקטיקה

חלק א'

ד"ר בעז שלגי – התפתחות מושג השלישי בפסיכואנליזה – הממד האינטרסובייקטיבי

חלק ב'

ד"ר שרון זיו-ביימן ונעמה גרינולד – שלישי ושלישיוּת כבסיס להתבוננות ולפרקטיקה טיפולית מכוונת אינטגרציה.

ד"ר חנה אולמן – דיון בהרצאה  -  שלישי ושלישיוּת כבסיס לאינטגרציה – מה מרויחים ומה מאבדים?


מושב שני: הפסיכואנליזה, המחוץ לה והשלישי

ד"ר יעל דורון – אהבה ממבט שלישי: דרמות של יחסים לפי גישת האנליזה הקבוצתית

ד"ר נועה בר-חיים - מקומו של השלישי הממשי בטיפול הפסיכודינמי- על הכאב שבשלישיוּת

ד"ר רון נסים - תרומת הגישה הנרטיבית לעמדה ההתייחסותית- דומות, שונות ושלישיות.

פרופ' ישראל כץ - כל מיני שלישי: היועץ הארגוני, הנועץ והארגון.

התכנית לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות - ערב קליני: בניית תכנית טיפול בראי מאפייני אישיות המטופל

מר סלבה קוברדינסקי, בהנחיית גב' רחלי זיגל

ZOOM -האירוע יתקיים ב
ביום רביעי ה-27.10.21, בין השעות 19:30-21:00

התכנית לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה,

בביה"ס למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית תל אביב יפו

שמחה להזמינכם לערב קליני:

בניית תכנית טיפול בראי מאפייני אישיות המטופל


ממשיכים לדבר על זה – פסיכותרפיה תחת קונפליקט לאומי פוליטי

ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין, גב' נרמין טוחי, פרופ' אילון ועדיה, ד"ר שרון זיו-ביימן, מנאל אבו חק, פרופ' אורי הדר, ד"ר שולמית גלר, ד"ר ערן שדך, גב' מאיה רביע

יום שישי, 05.11.2021, בין השעות 09:00-12:00

אנחנו רוצים להזמין אתכם למפגש המשך כדי להעמיק את התהליך בו התחלנו.

הכנס "הגיע הזמן לדבר על זה" היה משמעותי ומרגש ועד עכשיו אנחנו מקבלים הדים ותגובות מהמשתתפים לגביי חשיבות הדיון וההמשגה של הנושא והדיבור אודותיו. החלטנו להמשיך לדבר על זה. מחכים לכם

התכנית לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות: ערב קליני בנושא זוגיות, התענגות והתמכרות

רחל זיגל ונעם ישראלי

האירוע יתקיים באופן מקוון
ביום חמישי, 18.11.21, בין השעות 19:30-21:00

הערב יעסוק בהתענגות הזוגית והקשר שלה להתמכרויות. התענגות היא חריגה מממד העונג. כלומר היא חיפוש וחוויה של עונג שהוא מתמשך שחורג מחוויה של עונג. פרויד תיאר את ממד העונג כעקרון מארגן ומווסת של העצמי, לעומת לאקאן אשר ההתענגות היא ממד אשר מסכן את העצמי. הסכנה לעצמי מההתענגות קשורה לחריגה של העצמי מעצמו ופגיעה באובייקט התשוקה.

רוח האדם בזקנה – מבט עכשווי על הפסיכולוגיה של הזקנה

ד"ר ניצה ירום, ד"ר יורם מערבי, פרופ' אהוד בודנר, ד"ר ליאורה בר טור

ביום רביעי, ה- 15 בדצמבר 2021, בין השעות 18:00-21:00
הערב יתקיים באופן היברידי -
בנוכחות חיה במכללה האקדמית תל אביב יפו ובזום כאחד

מה מאפיין את הזקנה העכשווית? מיהם הסובייקטים הזקנות והזקנים של זמננו  ומה הן הדרכים בהן הם חותרים שלא להיות אובייקטים זקנים? מה השתנה בתיאוריות קלאסיות וחדשות המתארות את הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והפילוסופיה של הזקנה? כיצד משתקפים המהפכה האינטרסובייקטיבית-התייחסותית הפוסטמודרניזם בהבנת רוח האדם המבוגר בימינו? כיצד משפיעות התפתחויות בשדה הרפואה, הטכנולוגיה והסוציולוגיה על הפסיכולוגיה של הזקנה? איך התפתחויות אלו מקרינות על השדה החברתי, טיפולי, רפואי?

נשות ואנשי מקצוע מובילים יאירו בערב העיון את האופנים המגוונים והחיוניים שאנשים זקנים כיום מיצרים תשוקה וערך בחייהם. נמשיך להקשיב לקולו של הסובייקט הזקן ונכיר את רוח האדם בזקנה במסגרת סידרה השמה במרכז את הסובייקטיביות בזקנה כיום - מהדהדת וחוקרת את היחסים הבינאישיים, בין-מיניים ובין-דוריים, את החופש והתלות, ואת האתגרים הגופניים הגלומים בה.