top of page
ימי עיון עתידיים

יום עיון מקוון בנושא:
מגוון גישות לטיפול בטראומה בילדים נוער והורות- מבט אינטגרטיבי

10/02/2023

המפגש שלנו כאנשי מקצוע עם ילדים שחוו אירועים טראומטיים הוא מפגש מורכב ומטלטל. אנו נעים בין הרצון להתרחק ולהכחיש את גודל הזוועה והכאב, לצד ההבנה בחשיבות של ההכרה בחוויה הטראומטית של הילד והוריו לצורך טיפול ושיקום ההסתגלות והתפתחות של הילד.

ביום עיון זה נציג מגוון גישות תיאורטיות עכשוויות המציעות דרכי התערבות לטיפול בילדים, בני נוער והורים שמתמודדים עם חוויות טראומטיות בקשת של נסיבות.

אתגרי הגוף והמרחב הטיפולי בזקנה

ד"ר ליאורה בר טור, פרופ' גילי גולדצויג,
ד"ר שרון זיו-ביימן, ד"ר ניצה ירום , גב' כרמית עזרא ארד, גב' רוני פרישוף , גב' איריס קליינמן העצני

3.3.2023

בכנס השני השנה, נמשיך להתמודד עם האתגר שמזמנים יחסי הגוף-נפש והגוף בזקנה למרחב ולתהליך הטיפולי עם מבט מעמיק אל תוך הקליניקה.

נתחיל בהצגת מקרה של ד"ר ליאורה בר טור, שידון בשאלות מה קורה כשמטופל זקן שהחל טיפול בקליניקה הופך במהלך הטיפול מוגבל ואינו יכול להמשיך בטפול בקליניקה? האם נסיים את הטיפול? האם נסכים ונוכל להמשיך לפגוש אותו בביתו? במוסד סיעודי? בבית חולים?

את הצגת המקרה ילווה דיון אותו תנחה ד"ר ניצה ירום על כלים פסיכואנליטיים להכלת הגוף בטיפול בכלל ובטיפול בזקן בפרט

לאחר מכן, נארח את גב' רוני פרישוף שתדבר על תקשורת גופנפשית בטיפול בניצולי שואה. נמשיך בהרצאה של גב' איריס קליינמן העצני על התמודדות עם הקשיים הכרוכים באובדן בריאות, אובדן תפקוד הגוף והחושים, ונסיים בהרצאתה של גב' כרמית עזרא ארד שתרצה על טיפול בתנועה וריקוד: משמעות המבע הגופני בקרב מבוגרים אשר חיים עם דמנציה בשלבים המתקדמים.

המערכת החיסונית במוח ומערך הקשרים שלה למשתנים פסיכולוגיים, טראומה, דחק וטיפול

מרצה: פרופ' מיכל שוורץ
מנחה: פרופ' רונית אביצור-חמיאל

10.3.2023

יום הלמידה יתמקד בתובנות החדשות של גוף-נפש כאשר מערכת החיסון משחקת תפקיד מרכזי בדיאלוג זה. מאז 1960 המוח נחשב לאיבר המבודד ממערכת החיסון, ולכן כל תגובה חיסונית בתוך המוח נחשבה לגורם סיכון שיש למגר. פרופסור שוורץ הייתה הראשונה שערערה על תפיסה זאת. היא הראתה במשך למעלה משני עשורים שתחזוקת המוח וריפויו תלויים במערכת החיסון. יתירה מזאת, מחקריה הובילו לתובנה גיל המוח מושפע יותר מגיל מערכת החיסון מאשר הגיל הכרונולוגי. לתוצאותיה של פרופ' שוורץ יש השלכות רחוקות טווח לגבי הבנת התמודדות עם עקה נפשית, מחלות מוח התפתחויות, ומחלות נוח ניווניות כולל אלצהיימר.

bottom of page