top of page

 "חופים"
מרכז הכשרה לטיפול אינטגרטיבי באוטיזם

לזכרה של נעה גינוסר ז"ל
מייסדת מרכז חופים, פסיכולוגית קלינית ממובילות הטיפול באוטיזם ובהורות בישראל 

מיזם משותף למכון מפרשים במכללה האקדמית תל אביב יפו
ועמותת אלו״ט – אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם

מכון מפרשים שם לעצמו למטרה לקדם הכשרה של מטפלים בתחומי בריאות הנפש באמצעות הכשרה ומחקר של מודלים טיפולים עדכניים, מבוססי מחקר ואינטגרציה ובנושאים הנמצאים במרכז סדר היום החברתי.  


עמותת אלו"ט הינה עמותה המעסיקה אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש כחלק ממערך השירותים שהיא מעניקה לילדים, נוער ומבוגרים המאובחנים על הרצף האוטיסטי ומהווה גורם בר סמכא בתחום הטיפול באוטיזם בחברה הישראלית.
 

מתוך אלו החלטנו לחבור להפעלה משותפת של מרכז הכשרה לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש המטפלים בילדים ונוער המאובחנים על הרצף האוטיסטי.

עמותת אלו"ט פועלת בשני מישורים מרכזיים:
 

  • הפעלת מסגרות לטיפול ומתן מענה לילדים, מתבגרים ובוגרים ומשפחותיהם המתמודדים עם אוטיזם.

  • קידום זכויות ומדיניות חברתית הנוגעת לטיוב החקיקה, המענה המקצועי, הסברה ולובי חברתי לצרכים העולים באוכלוסייה זו.

  • כתוצאה מכך אלו"ט מעוניינת בפיתוח מקצועי משמעותי לאנשי מקצוע שעובדים בארגון (סדר גודל של מאות) לצד הפצה של הכשרה מקצועית לאנשי מקצוע נוספים העובדים במגוון מסגרות ובשוק הפרטי. הכשרה זו צריכה להתאפיין כספציפית לאוטיזם וכמחוברת לידע קליני ומחקרי בדבר יעילות טיפולית אשר תקדם תפקוד של האדם עם האוטיזם ורווחה נפשית לו ולמשפחתו.

  • במהלך השנים פיתחו נעה גינוסר וצוות המקצועי הבכיר באלו"ט קורסים והכשרות אשר יכולים להוות בסיס לשיתוף פעולה משמעותי.


"מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה" - מכון לקידום האינטגרציה בפסיכותרפיה: 
 

  • קידום חשיבה אינטגרטיבית על גורמים משותפים ביעילות טיפולית לצד הכרה בידע ספציפי ומומחיות הנדרשת בתחומי עיסוק שונים ובקשיים ספציפיים (המאופיינים במהות הבעיה ובגיל).

  • ל"מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה" מערך תקשורת ושיווק הפונה לציבור רחב של אנשי מקצוע מהתחומים שצוינו.

  • קידום נושאים מרכזיים בתחום הטיפול הנפשי והנעתם למרכז סדר היום המקצועי והציבורי.

 

העקרונות בעלי ערך לקידום משותף של מרכז "חופים":
 

  • אוטיזם הינו תחום תוכן מקצועי הדורש מומחיות ספציפית הכוללת הבנה אינטגרטיבית של ידע מחקרי וקליני באוטיזם בגילאים השונים

  • לפיכך טיפול על ידי מקצועות בריאות הנפש אם באופן ישיר בילד ומשפחתו ואם במעורבות באינטגרציה רב מקצועית דורש למידה ספציפית.

  • העלייה בשכיחות האבחון והשירותים מצדיקה הכשרה מקיפה בתחום.

 

ההכשרה במרכז תפנה לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש שהם קהל היעד של "מפרשים" – פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עו"ס, מטפלים בהבעה ויצירה. עם זאת, יוצעו לאנשי חינוך שאינם עוסקים באוטיזם קורסים המעניקים ידע מקיף ועדכני בתחום לצורך קידום הידע על אוטיזם גם בקרב מי שאינם מתמחים בתחום זה, אך נפגשים בו בממשקים מקצועיים משמעותיים.

רשימת הקורסים של חופים לשנת תשפ"ד:

bottom of page