top of page
לוגו סופי-01.png

מידע כללי

תכנית הלימודים כוללת את הרכיבים הבאים:

 • 352 שעות הוראה אקדמיות, במסגרת תכנית לימודי הליבה הכוללים: קורסים עיוניים, התנסות בקבוצה, קבוצות הדרכה וסדנאות העשרה וכן 40 שעות אקדמיות מקורסי הבחירה במכון מפרשים.

 • רשות: השתתפות ללא תשלום נוסף בקורסי בחירה נוספים עד ל-40 שעות אקדמיות נוספות (מעבר למפורטות לעיל) , ומעבר לכך השתתפות במחיר מוזל.

 • 60 שעות הכשרה מעשית בשנה השנייה ללימודים (30 מפגשים בני שעה וחצי כל אחד).

 • 25 שעות הדרכה פרטניות בפסיכותרפיה קבוצתית.

 • עבודת גמר – בהיקף עד 8,000 מילים.

 • הסטודנטים מוזמנים לקחת חלק בימי העיון והערבים הקליניים של מכון מפרשים ללא תשלום או בתשלום מוזל לאורך שנות הלימודים בתכנית.


הלימודים בתכנית מתקיימים בימי ג' בין השעות 15:00-20:00,

במכון מפרשים במכללה האקדמית תל אביב יפו.

הקורסים יתקיימו לאורך ארבעה סמסטרים ושתי שנות לימוד.קורסים עיוניים

הקורסים העיוניים בתכנית יכללו את הנושאים הבאים:

 1. מבוא לפסיכותרפיה קבוצתית

 2. מושגים ויישומים קליניים בגישת יחסי קבוצות של מכון טוויסטוק וביון ובגישת האנליזה הקבוצתית של פוקס

 3. יישומים של גישת  DBT CBT ו ACT בעבודה קבוצתית

 4. סוגיות בדינמיקות קבוצתיות: זהויות בקבוצה, תפקידים בקבוצה, שעיר לעזאזל, קונפליקטים ודיאלוג ועוד

 5. אתיקה ואדמיניסטרציה פסיכודינמית בקבוצה

 6. עבודה קבוצתית ופסיכופתולוגיה

 7. קבוצות טיפוליות ממוקדות נושא או אוכלוסייה, כגון, קבוצות ממוקדות טראומה, עבודה קבוצתית עם ילדים ונוער ועוד.

 8. תאוריות פסיכואנליטיות עכשוויות ויישומן בעבודה הקבוצתית

 9. כלים אמנותיים מעולם ההבעה והיצירה ושימושם בקבוצה


התנסות בדינמיקה קבוצתית

ההתנסויות הקבוצתיות יכללו את המסגרות הבאות:

 • דינמיקה קבוצתית: בהתאם להבנה שתהליך ההתגבשות כמטפל/ת קבוצתי/ת מחייב התנסות ממושכת מתוך עמדה של משתתף בקבוצה, בשנה הראשונה יתנסו הסטודנטים בקבוצה דינמית, שמטרתה לחוות דינמיקה בקבוצה, ולעורר מודעות לדפוסי התקשורת והיחסים הבינאישיים והקבוצתיים כמשתתף/ת בקבוצה.

 • קורס הנחיית עמיתים: קורס התנסותי בהנחיית קבוצות קצרות טווח.

 • סדנאות העשרה: בכל שנה תתקיימנה שתי סדנאות העשרה (בנות 6 שעות אקדמיות כל אחת). האחת בחופשת הסמסטר והשני בחופשת הקיץ. הסדנאות תעסוקנה בתחומי תוכן שונים (כגון, חרדה, שכול, התמכרויות ועוד) תוך שימוש בדרכי הבעה אומנותיים שונים (כגון, תנועה, פסיכודרמה, קלפים טיפוליים ועוד), ומסגרות מפגש שונות (פנים אל פנים או מקוון).

 • קבוצות הדרכה: במסגרת זו יעשה שימוש בדינמיקה הקבוצתית וברפלקציה עליה כדרכים נוספות להעשרת ההתבוננות על מוקדי ההדרכה

התנסות מעשית

על הסטודנטים להנחות קבוצות טיפוליות בשנה השניה עד לצבירה של מינימום 30 מפגשי הנחיה ( 60 =2x30 שעות אקדמיות).


קבוצות הדרכה

בשנה השניה ללימודים יתקיימו קבוצות הדרכה שילוו את הסטודנטים בהתנסות המעשית שלהם בעבודה קבוצתית.

הדרכה פרטנית במסגרת התכנית

 • הסטודנטים נדרשים למינימום 25 שעות הדרכה פרטנית בפסיכותרפיה קבוצתית. לסטודנטים בתכנית תינתן אפשרות לפנות להדרכה בתעריף מופחת של 300 ₪ (כולל מע"מ), ומעבר לכך יקבע המשך ותעריף בין הסטודנט/ית למדריך/ה. המדריכים צריכים להיות מאושרים ע"י סגל התכנית.

 • הכרה בהדרכה שניתנת במקומות העבודה תבחן באופן פרטני.

 • התקשרות בין המודרך/ת למדריך/ה תעשה בתיאום וליווי צוות הריכוז האקדמי, ואילו התשלום יוסדר ביניהם ויועבר ישירות מהמודרך/ת למדריך/ה.

 • בסיום שנת הלימודים השניה הסטודנט/ית ת/יעביר לרכזת התכנית טופס מעקב על ההדרכות שבוצעו במהלך השנה שהסתיימה, חתום על ידו ועל ידי המדריך/ה.

קורסי בחירה

 • הלומדים בתכנית מתבקשים לבחור לפחות 2 קורסי בחירה ממגוון יחידות ההוראה העשיר של מכון מפרשים, בהיקף של מינימום 40 שעות אקדמיות.

 • רשות: השתתפות ללא תשלום נוסף בקורסי בחירה נוספים עד ל-40 שעות אקדמיות נוספות (מעבר למפורטות לעיל) , ומעבר לכך השתתפות במחיר מוזל.

 • קורסי הבחירה יילמדו בהתאם למפורט ברשימת הקורסים של מכון מפרשים המתפרסמת ומתעדכנת מדי שנה. הרישום לקורסי הבחירה מותנה בפתיחתם, בקיומו של מקום בקורס בעת הרישום ובתיאום עם רכזת התכנית.

 • תלמידי/ות התכנית יוכלו לבחור ללמוד קורסי בחירה החל מהסמסטר הראשון ללימודים. קורסי הבחירה מתקיימים במהלך השנה האקדמית – בימים ושעות משתנות על פני השבוע, פרונטליים ומקוונים.

 • לתלמידים בתכנית תהיה אפשרות להרכיב באופן גמיש ואינדיבידואלי את תכנית קורסי הבחירה בהם יבחרו להשתתף.


לצפייה בפירוט הקורסים העומדים לרשות תלמידי התכנית ביחידות ההוראה השונות לחצו כאן

עבודת גמר:

בעבודת הגמר ניתן לנתח את העבודה המעשית באחת מהקבוצות מנקודת מבט תאורטית אינטגרטיבית ו/או לכתוב חיבור על נושא הקשור לפסיכותרפיה קבוצתית מנקודת מבט אינטגרטיבית.

היקף העבודה – עד 8000 מילים.

תעודת סיום: 'פסיכותרפיה קבוצתית של תכנית יובלים, מכון מפרשים, המכללה האקדמית תל אביב-יפו'תעודת סיום תינתן לאחר השלמת החובות הבאים:

 1. נוכחות של 80% בקורסי הליבה והבחירה ובכלל זאת בקורסי ההתנסות והסדנאות השונות.

 2. הנחיית קבוצות טיפוליות בשנה השניה (מינימום 60 שעות  אקדמיות הנחיה)

 3. השתתפות פעילה בהדרכה קבוצתית.

 4. 25 שעות הדרכה פרטנית

 5. הגשת עבודת גמר בסיום הלימודים

 6. תשלום שכר הלימוד

לבירורים ולשאלות נוספות ניתן לפנות לטל לפקוביץ' רכזת התכנית :

yuvalim@mta.ac.il | ‪+972 52‑268‑1646‬

לפרטים נוספים, כתבו לנו!

נציג מצוות התכנית יצור איתך קשר בקרוב !

bottom of page