top of page
סליידר דף הבית 1920X420PX (21)_edited.jpg

תכניות הכשרה

DBT - תכנית הכשרה דו שנתית

רכזות הוראה : ד״ר יפעת כהן ודנה ספקטור, צוות המרצים: ד״ר נדב לוי, דנה זיו, נורית שחר

החל מה-6.1.25 | הכשרה משולבת

bottom of page