top of page
עותק של Red and Black Technology + Disruptive Virtual Reality Review Tech Social Video.gif

תכניות הכשרה

הכשרה בסיסית מלאה של EMDR
שלב א' + שלב ב' + RTEP

הכשרה בהיקף 100 שעות אקדמיות

EMDR, שתרגומו המילולי הוא 'הקהיה ועיבוד מחדש באמצעות תנועות עיניים' הינו אחד הטיפולים המוכחים ביותר בספרות ובמחקר לטיפול בפוסט טראומה. היתרון המרכזי בשיטת טיפול זו הוא שהיא מהירה ביחס לשאר הטיפולים הממוקדים בטראומה מובן הרחב, ודורשת פחות מהמטופל.
עם השנים הטיפול הורחב לטיפול במנעד רחב מאוד של סוגיות וכיום מהווה פסיכותרפיה רחבה המאפשרת עבודה על כלל הבעיות שמקורן בזיכרונות עבר.

יסודות הטיפול האינטגרטיבי בהתמכרויות

הכשרה בהיקף 92 שעות אקדמיות

Placeholder Image

אנו גאים לפתוח את המחזור השביעי בתכנית ההכשרה לטיפול בהתמכרויות הפועלת מתוך תפיסה אינטגרטיבית בהובלת רחלי זיגל (מנהלת התוכנית) ,דניאל פיינגולד, שירה סובול, סלבה קוברדיניסקי.

התמכרות לסוגים שונים של חומרים ופעילויות הינה תופעה חברתית רווחת בכל רבדי החברה ממנה סובלים בני נוער ומבוגרים. הצורך במטפלים בעלי ידע והכשרה ייעודיים לטיפול במגוון סוגי התמכרויות הוא רב, הן במסגרת שירותים ציבוריים והן במסגרות פרטיות.

לימודי תעודה במדרשת אפיקים

הכשרה בהיקף 300 שעות אקדמיות

מדרשת אפיקים שבמכון מפרשים שמחה להודיע על פתיחת מסלול של לימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכודינמית מתוך עמדה אינטגרטיבית. התוכנית מורכבת מלימודי ליבה בתאוריות פסיכואנליטיות מרכזיות בשילוב הכרות של מודלים פסיכואנליטיים בני זמננו המשלבים גישה פסיכודינמית עם תפיסות טיפוליות, מחקריות ותאורטיות נוספות, כגון טיפול מבוסס מנטליזציה, טיפול דינמי חווייתי, .טיפול תמיכתי-פרשני הממוקד בקונפליקט ועוד

תוכנית לימוד מתקדמת בגישת טיפול בקבלה ומחויבות (ACT)

הכשרה בהיקף 120 שעות אקדמיות

כגישת טיפול, ACT משתייכת ל'גל השלישי' של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, אשר מדגיש את הרעיונות של הקשיבות
(mindfulness) והקבלה כמרכיבים מרכזיים בטיפול.

תוכנית הלימוד המתקדמת בגישת ACT היא תכנית חלוצית בתחומה. ייחודה של תוכנית זו היא בכך שהיא מרכזת תחת קורת גג אחת, ובתהליך מובנה ושלם, בסיס ידע תיאורטי וקליני רחב, אשר מטרתו לאפשר לבוגריה שליטה תיאורטית ומעשית בגישת טיפול זו.

תכנית הכשרה לפסיכולוגים תעסוקתיים ארגוניים חברתיים
שחיקה: זיהוי – מניעה – התערבות

הכשרה בהיקף 35 שעות אקדמיות

שחיקה (burnout) מוגדרת כתשישות מנטלית, רגשית ופיסית הנגרמת ממעורבות ארוכת טווח במצבים דרשניים בעבודה. על פי סקר שפורסם לאחרונה על ידי המוסד לבטיחות ולגיהות, כ-%49 מעובדים שכירים בישראל סובלים משחיקה ברמה גבוהה עד גבוהה מאוד. לנתון זה יש השלכות כבדות משקל על חיי הפרט, על תפקוד ארגוני ועל עלויות למשק.

תכנית הכשרה שנתית ב -DBT

הכשרה בהיקף 84 שעות אקדמיות

לאור הצלחת המחזור הראשון אנו נרגשים לפתוח מחזור נוסף בתוכנית הכשרה ייחודית ומעמיקה לטיפול בגישת ה -
DBT

טיפול דיאלקטי התנהגותי היא גישה אינטגרטיבית, הנשענת על עבודה טיפולית תוך תנועה דיאלקטית בין תקוף רגשי לבין חתירה ממוקדת לשינוי באמצעות הקניית כלים לוויסות רגשי ובינאישי. הגישה, שהצלחותיה מבוססות מחקר וניסיון קליני, הובילה לפריצת דרך בתחום הטיפול בהפרעות אישיות, וויסות רגשי וסבל נפשי כבד.

bottom of page