top of page

"חושבים כאן ועכשיו"
סדרת שיחות עם פורצי דרך בפסיכותרפיה

מפגש 26

שיחה עם ד״ר יוסי טריאסט וד״ר יפעת איתן-פרסיקו

המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס

יום חמישי, 27 ביוני 2024 בין השעות 20:00-21:45, אירוע מקוון

Meeting 26 with Yossi Triest and Yifat Eitan-Persico

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

אירוע מקוון

80 ש״ח

התקיים

מפגש 25:

שיחה עם ד"ר סקוט מילר

"אודות השאלה: מה אני צריך לשנות בטיפול כדי שיעבוד טוב יותר?"

מרצה

יום רביעי, 22 במאי 2024 בין השעות 20:00-21:30

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 23:

שיחה עם פרופסור דני חמיאל

״על התערבות קצרת מועד במשבר, הגל השלישי ופיתוח חוסן נפשי״

מרצה

יום ראשון 28 במאי 2023 בין השעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 22:

שיחה עם ג'ויס סלוצווור

״ויניקוט והגישה ההתייחסותית״

מרצה

יום ראשון, 26 במרץ 2023 בין שעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 21:

שיחה עם ד"ר אוטו קרנברג

״טיפול ממוקד העברה בהפרעות האישיות״

מרצה

יום ראשון, 26 בפברואר 2023 בין השעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 20:

שיחה עם פול גילברט

״טיפול ממוקד חמלה״

מרצה

יום ראשון, 27 בנובמבר 2022 בין השעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 19:

ד"ר ג'ודית בק 

״טיפול קוגניטיבי-התנהגותי היום״

מרצה

יום ראשון 30 באוקטובר 2022 בין השעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 18:

ד"ר רוברט סטולורו 

״הטראומה המשותפת לכל האנושות״

מרצה

יום ראשון 18 בספטמבר 2022 בין השעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 24:

שיחה עם ארתור נילסן

״טיפול זוגי אינטגרטיבי״

מרצה

יום ראשון, 10 בספטמבר 2023 בין השעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 17:

שיחה עם מרק סולמס

״מה מטפלים צריכים לדעת על המוח כדי לעזור טוב יותר למטופליהם?״

מרצה

יום ראשון 29 במאי 2022 בין השעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 16:

שיחה עם עם רענן קולקה

״מטפלים אחראים לאנושות כולה״

מרצה

יום ראשון, 24 באפריל 2022 בין שעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 15:

שיחה עם אלן וכטל

הפרקטיקה של הטיפול הזוגי

מרצה

יום ראשון, 20 בפברואר 2022 בין השעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 14:

שיחה עם ג'יי גרינברג

״הקול העצמאי בפסיכואנליזה האמריקאית״

מרצה

יום ראשון, 9 בינואר 2022 בין השעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 13:

שיחה עם אליסיה ליברמן

״לדבר את הלא-מדובר״

מרצה

יום ראשון, 12 בדצמבר 2021 בין השעות 19:30-21:30

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 12:

שיחה עם מייקל איגן 

״ניצוצות: סדקים בנפש שלנו, פיסות חיים שמדגדגים את נשמותינו ואת המפגש שלנו עם שנאה עצמית.״

מרצה

יום ראשון, 7 באוקטובר 2021 בין השעות 19:30-21:00

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 11:

שיחה עם אן אלוורז 

"היי, שלום..." – פסיכואנליזה עם מטופלים בלתי נגישים

מרצה

יום ראשון, 3 באוקטובר 2021 בין השעות 19:30-21:00

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 10:

שיחה עם אירמה ברנמן פיק  

״אותנטיות וזיוף בהעברה נגדית״

מרצה

יום ראשון, 27 ביולי 2021 בין השעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 9:

שיחה עם עפרה אשל 

״הלב השומע ושבר הלב״

מרצה

יום ראשון, 30 למאי 2021 בין השעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 8:

שיחה עם לסלי גרינברג

״טיפול ממוקד רגש לשנות רגשות באמצעות רגשות״

מרצה

יום ראשון 2 במאי 2021 בין השעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 7:

שיחה עם דונה אורנג'- 

לשמוע מטופלים - איפה אנחנו נכשלים ואיך ניתן לתקן ?

מרצה

יום ראשון, 21 במרץ 2021 בין השעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

התקיים

מפגש 6:

שיחה עם גלית אטלס

״על מיניות: מהאניגמה של התשוקה עד לסודות של אחרים״

מרצה

יום ראשון, 21 בפברואר 2021 בין השעות 19:30-21:15

תסביך אדיפוס, נותר מושג שנוי במחלוקת אך בעל השפעה בפסיכולוגיה ובהבנת תהליכים חברתיים ויצירות אמנות. בשיחה זו נדון על המשמעות הקלינית העכשווית של תסביך אדיפוס עם שני פסיכולוגים קליניים שחקרו את תסביך אדיפוס. אנו מקדמים בברכה שאלות מראש. אנא שלחו לכתובת: govrina.biu@gmail.com

80 ש״ח

bottom of page