יחידת המחקר

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה שם לו למטרה לקדם את החיבור בין העולם המחקרי והפרקטיקה בתחום, סוגיה העומדת במרכז סדר יומה של הפסיכותרפיה בת זמננו.

 

יחידת המחקר עוסקת בביצוע מחקרי תהליך תוצאה על המיומנויות הטיפוליות והשפעתן על תוצאות הטיפול והשתפרות המטופל בשלבים שונים שלו ובהתאם למשתני המטופל.

 
תחומי המחקר

פרוייקטים מחקריים בשיתוף פעולה

 

בסיס הנתונים של יחידת המחקר

 

תחומי המחקר

חשיפה עצמית של המטפל

גורמים המשפיעים על הקשר

בין השיפור הסימפטומטי

לבין החוויה הסובייקטיבית של שיפור במצוקה

הקשר בין סנכרון מטפל-מטופל
ותוצאות הטיפול

מחקר ראשי: 
הטופוגרפיה של ההתערבויות הטיפוליות

המחקר על יחסי הגומלין בין השפעתן של מיומנויות טיפוליות ספציפיות ("הטכניקה הפעילה") לבין  השפעת משתני הקשר הטיפולי ("הגורמים הלא-ספציפיים") על תוצאות הטיפול מהווה את אחד מנושאי הליבה בהם עוסקים מחקרי תהליך בפסיכותרפיה.

קרא עוד>>

 

קרא עוד

האתגר שבסיום הטיפול: מחקר בפסיכותרפיה קצרת מועד

The challenge of treatment termination: short term psychotherapy research 

הדס שהרבני בהנחיית פרופ' אשכול רפאלי, אוניברסיטת בר-אילן

על תובנה ורגישות: איזון פרשנות-תמיכה בשלב הליבה של הטיפול

ותרומתו לתוצאות הטיפול

אלעד לבנה בהנחיית פרופ' טוביה פרי, מנהל הקליניקה לשירות הקהילה

של המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

קרא עוד

קרא עוד

מידת תרומתם של רגעים חדשניים (Innovative Moments) והתערבויות המטפל

לתהליכי השינוי בפסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית מוגבלת בזמן

 רון נסים בהנחיית פרופ' טוביה פרי, מנהל הקליניקה לשירות הקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

פרוייקטים מחקריים בשיתוף פעולה

 

פרויקטים מחקריים בשיתוף פעולה עם פרופ' טוביה פרי מנהל הקליניקה לטובת הקהילה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן

 

בסיס הנתונים של יחידת המחקר

  • Facebook
  • YouTube