top of page
GAL_9266.jpg

מכון מפרשים מפליג לשנת לימודים חדשה

קורסים לשנה״ל תשפ״ה

חיפוש לפי קטגוריה (הצג/הסתר)

ימי שישי, בין השעות 8:30-13:00, בתאריכים: 10.5.24, 17.5.24, 24.5.24

עוד קורס רמה גבוהה

ישראל ישראלי

מועד פתיחת ההשתלמות: 10.05.2024 | השתלמות מקוונת
ההרשמה בעיצומה

ימי שישי, בין השעות 8:30-13:00, בתאריכים: 10.5.24, 17.5.24, 24.5.24

MBT – טיפול מבוסס מנטליזציה ועוד:
סמינר קליני

ישראל ישראלי

מועד פתיחת ההשתלמות: 10.05.2024 | השתלמות מקוונת
ההרשמה בעיצומה

ימי שישי, בין השעות 8:30-13:00, בתאריכים: 10.5.24, 17.5.24, 24.5.24

איזה קורס שיאללה

ישראל ישראלי

מועד פתיחת ההשתלמות: 10.05.2024 | השתלמות מקוונת
ההרשמה בעיצומה

bottom of page