top of page

מכון מפרשים
לחקר והוראת הפסיכותרפיה

בית הספר למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית תל אביב יפו

מפרשי נפש

מרחב למידה פתוח לקהילת בריאות הנפש בעקבות אירועי ״השבת השחורה - 7 באוקטובר ומלחמת ״חרבות ברזל״

תכנית 'עוגן'

תכנית "עוגן" הינה תכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה.

קורסי תשפ"ד

מכון מפרשים מפליג לשנת לימודים חדשה ומזמין את הקהילה המקצועית לעיין ברשימת הקורסים החדשה לשנה"ל תשפ"ב

Donate Icon White

Emergency Response - Donate

קורסים

קורסים

Donate Icon White

תכניות הכשרה

Donate Icon White

תכנית קפסולה

set of calendar symbols, meeting Deadlines icon, time management, schedule appointment [Co

אירועים במצבי חירום

Donate Icon White

כנסים וימי עיון

Donate Icon White

מחקר

Donate Icon White

תכנית עוגן

לוגו מפרשים

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה שם לו למטרה לקדם את החיבור בין העולם המחקרי והפרקטיקה בתחום, סוגיה העומדת במרכז סדר יומה של הפסיכותרפיה בת זמננו.

צוות המכון
bottom of page