top of page
אקט3.gif
עיצוב ללא שם (2).png
7900535_logo_akademit_Bf_300[19804].png

רשימת הסדנאות

רמות.png
רמות (1).png
מתקדמים/ות - אני בעל/ת ידע משמעותי ונרחב באקט/פאפ, הגישה מהווה מרכיב משמעותי ומרכזי בעבודתי הטיפולית
רמת ביניים - אני בוגר/ת של קורס אחד לפחות, אני מכיר/ה את מודל הגמישות הפסיכולוגית ועושה שימוש מסוים באקט/פאפ בעבודתי הטיפולית
מתחילים/ות - אין לי כמעט היכרות או יש לי הכרות ראשונית בלבד עם אקט/פאפ, טרם ניסיתי לשלב אותה בעבודתי הטיפולית
bottom of page