top of page
GAL_9266.jpg

מכון מפרשים מפליג לשנת לימודים חדשה ומזמין את הקהילה המקצועית לעיין ברשימת
הקורסים לשנה"ל תשפ״ד

 לרשימת הקורסים המוכרים על ידי הפ"י לחצו כאן

חיפוש לפי קטגוריה (הצג/הסתר)

< חיפוש לפי קטגוריה

יסודות ה AEDP – טיפול חוויתי דינמי מואץ

יסודות ה AEDP – טיפול חוויתי דינמי מואץ

גב' מיכל זיו

מועד פתיחת הקורס: 30.04.2024 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

קבוצת למידה מקוונת: הדרכה בפסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית

קבוצת למידה מקוונת: הדרכה בפסיכותרפיה מעמדה אינטגרטיבית

פרופ' אוריה תשבי וד"ר אסתר במברגר

מועד פתיחת הקורס: 02.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

להיפרד מ'עצמי':
על ריקות וטרנספורמציות בתפיסת העצמי

להיפרד מ'עצמי':
על ריקות וטרנספורמציות בתפיסת העצמי

תומר הרן

מועד פתיחת הקורס: 03.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

עבודה טיפולית עם בני משפחה-מטפלים (Caregivers)

עבודה טיפולית עם בני משפחה-מטפלים (Caregivers)

ד"ר עינת יהנה

מועד פתיחת הקורס: 03.05.24 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

פסיכו פוריות - היבטים טיפולים, אבחוניים
ומערכתיים במצבי אי פריון

פסיכו פוריות - היבטים טיפולים, אבחוניים
ומערכתיים במצבי אי פריון

רעות בן קמחי ויעל סיון

מועד פתיחת הקורס: 03.05.24 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

שילוב כלים מעולם הטיפול באומנות בפסיכותרפיה

שילוב כלים מעולם הטיפול באומנות בפסיכותרפיה

גב' חמוטל ארבל

מועד פתיחת הקורס: 03.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

אנליזה קבוצתית הלכה למעשה-בימי חירום ובשגרה

אנליזה קבוצתית הלכה למעשה-בימי חירום ובשגרה

ד"ר יעל דורון, ד"ר אייל כהן

מועד פתיחת הקורס: 07.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

עבודה טיפולית לקידום מיומנויות חברתיות כיתתיות
Latency - Social Emotional Learning L-SEL

עבודה טיפולית לקידום מיומנויות חברתיות כיתתיות
Latency - Social Emotional Learning L-SEL

ד"ר חנה פישר גרפי

מועד פתיחת ההשתלמות: 10.05.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

MBT – טיפול מבוסס מנטליזציה ועוד: סמינר קליני

MBT – טיפול מבוסס מנטליזציה ועוד: סמינר קליני

גב' נעמה גרינולד

מועד פתיחת הקורס: 17.05.2024 | קורס מקוון | הרשמה בעיצומה

מבוא לפסיכולוגיה האנליטית של יונג ונוימן

מבוא לפסיכולוגיה האנליטית של יונג ונוימן

ד"ר גיא פרל

מועד פתיחת הקורס: 10.5.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

פסיכותרפיה במצבים פליאטיביים-מסכני חיים

פסיכותרפיה במצבים פליאטיביים-מסכני חיים

מרק שרמן

מועד פתיחת ההשתלמות:17.05.2023 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

כלים להעברת סדנה למתמודדים עם אבל ושכול

כלים להעברת סדנה למתמודדים עם אבל ושכול

מר מרק שרמן

מועד פתיחת הקורס: 20.05.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

עבודה טיפולית עם זיכרונות ילדות מוקדמים

עבודה טיפולית עם זיכרונות ילדות מוקדמים

ד"ר אמיתי המנחם

מועד פתיחת ההשתלמות: 24.05.2024 | השתלמות פרונטלית | ההרשמה בעיצומה

כלים בסכמה תרפיה

כלים בסכמה תרפיה

גב׳ שלי נתן

מועד פתיחת הקורס: 24.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

עקרונות וכלים לקשר ולעבודה עם הורים לילדים על הרצף האוטיסטי

עקרונות וכלים לקשר ולעבודה עם הורים לילדים על הרצף האוטיסטי

אלה אפרתי לוי ונגה שחר

מועד פתיחת הקורס: 29.5.24 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

Theraplay® level 2

Theraplay® level 2

דפנה לנדר וסיון הרטמן

מועד פתיחת הקורס: 19.06.2024 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

ביסוס היכולת של בני הזוג להגיב לרגש:
עבודה בשלב השני של ה- EFT

ביסוס היכולת של בני הזוג להגיב לרגש:
עבודה בשלב השני של ה- EFT

אוסנת כהן גנור

מועד פתיחת הסדנה: 07.07.2024 | סדנה מקוונת | ההרשמה בעיצומה

סדנה לאימון בהתערבויות טיפוליות ב- EFT זוגי

סדנה לאימון בהתערבויות טיפוליות ב- EFT זוגי

אוסנת כהן גנור

מועד פתיחת הסדנה: 28.07.2024 | סדנה מקוונת | ההרשמה בעיצומה

bottom of page