top of page

מיכל זיו

טראומה – להבין כדי לטפל

מועד פתיחת הקורס: 08.05.2025 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

5 ימי חמישי בין השעות ,08:30-13:30 בתאריכים : ,08.05.25 ,15.05.25 ,22.05.25 ,29.05.25 .05.06.25

טראומה – להבין כדי לטפל
מבט אינטגרטיבי על השפעת הטראומה על המוח, הגוף והנפש,
ויישומים טיפוליים מבוססי התקשרות, רגש וחוויה בטיפול בטראומה


טראומה נוגעת בכל אחד מאיתנו, הן כמטפלים והן כבני אדם. היא יכולה להיות טראומה התפתחותית הנובעת מבעיות בתהליכי התקשרות, מהזנחה, נטישה, פגיעה רגשית פיזית או מינית בינקות ובילדות המוקדמת, או

אירוע חד פעמי או מתמשך המתרחש במהלך חיינו הבוגרים.

חוויות טראומטיות מטביעות את חותמן ומשאירות עקבות ביכולתינו לנהל את חיינו, לחוש את רגשותינו, לנהל מערכות יחסים ולתפקד במציאות בצורה מסתגלת. היום אנחנו יודעים כי טראומה משנה את שיווי המשקל של מערכת העצבים שלנו, משנה את פעילות המוח שלנו, ואת פעילות המערכות ההורמונאליות והחיסוניות בגופינו. פצעי הטראומה משפיעים באופן גלוי או סמוי על המוח, הגוף והנפש של החשופים לה וגם על הסובבים אותם. אופייה הרב ממדי והמאתגר של הטראומה מדגיש את חשיבות השילוב בין שפות טיפוליות שונות לטובת הנעת תהליך החלמה ותיקון.


בקורס נלמד על הבנת הטראומה והטיפול בה דרך נקודות מבט שונות הכוללות בין השאר ממצאים עדכניים:

✔ מחקר מדעי המוח (Siegel )

✔ נוירוביולוגיה של רגשות (Panksepp )

✔ תאורית ההתקשרות (Bowlby )

✔ מחקרי התקשרות מודרנית (שור, מיקולינסר)

✔ התאוריה הפולי-ואגאלית (Porges)

✔ השפעת הטראומה על הגוף וחשיבות העבודה עם הגוף בטיפול בטראומה (Kolk Der Van)

✔ השפעת חוויות שליליות על התפתחות הנפש והמוח (McCullough )

✔ תאוריות המתמקדות בעבודה רגשית וחוויתית כמפה טיפולית (Grinberg Les ,Fosha Diana).


בקורס יושם דגש על שילוב ההבנה התאורטית והמושגים הנלמדים להקשרים קליניים. דגש מיוחד יושם על אינטגרציה בין גישות שונות לטיפול בטראומה והחיבורים ביניהן. הקורס ישלב הרצאות, הדגמות, תרגילים חוויתיים, דיון בדוגמאות טיפוליות של המשתתפים והפניות לחומר קריאה מומלץ בעברית ובאנגלית.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2200 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 2000 ₪

bottom of page