top of page

ד"ר יפעת כהן

פסיכותרפיה בהשראת DBT: הפרקטיקה של דיאלקטיקה ומיינדפולנס

מועד פתיחת ההשתלמות: 05.05.2025 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

7 ימי שני בין השעות ,14:30-17:45 בתאריכים : 05.05.25, 12.05.25, 19.05.25, 26.05.25, 09.06.25, 16.06.25, 23.06.25

תיאור הקורס:

טיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT) הוא טיפול אינטגרטיבי השייך לגל השלישי של ה-CBT. הטיפול מיועד להפרעה בוויסות רגשי וחוסר יציבות. גישה טיפולית זו, אשר פותחה ע"י הפסיכולוגית האמריקאית פרופ' מרשה לינהן (Linehan .M Marsha) בשנות ה-80, נחקרה אמפירית והוכחה כיעילה במיוחד. האלמנטים העיקריים בטיפול DBT עשויים לשמש מפת דרכים לפסיכותרפיה אינטגרטיבית.


בקורס זה אתייחס לדרכי החשיבה ועמדת ההוויה (being) של המטפל, וכן לדרכי ההתערבות העיקריות העומדות בבסיס הגישה. העמדה החווייתית מתבססת על מיינדפולנס ואילו העמדה החשיבתית מתבססת על הפילוסופיה הדיאלקטית. כמו כן, אתייחס במהלך הקורס לשתי פרדיגמות של התערבויות פסיכותרפויטיות – התערבות מכוונת קבלה המבוססת על ולידציה כדרך התערבות מרכזית, והתערבות מכוונת שינוי המתבססת על אנליזה פונקציונלית כדרך התערבות מרכזית.


נלמד על 'מיינדפולנס' – נתייחס למקורו בזן-בודהיזם, לשימוש הקליני בו במובן של עמדת המטפל וכמיומנות שיש לתרגל עבור המטפל והמטופל; נתרגל מיינדפולנס בתחילת מרבית המפגשים.

הדיאלקטיקה מקורה בזרם הפילוסופי של פרידריך הגל (Hegel) ומשמעותה הבסיסית היא קירוב בין ניגודים תוך תהליך מתמשך של סינתזה. הדיאלקטיקה העיקרית בפסיכותרפיה מתייחסת לצורך ליצור קונטקסט של ולידציה וקבלת המטופלת כפי שהיא, תוך ניסיון בלתי נלאה להביא לשינוי: הכח האדיר של הוולידציה טמון ביכולתו לתת למטופל הכרה בכך שנקודת המבט שלו אינה מוטעית ויש בה הגיון ומשמעות בקונטקסט של חייו ושל הסיטואציה. נלמד 6 רמות של ולידציה, לפי גישתה של מרשה לינהן; הפרדיגמה של שינוי ב-DBT נ שענת על הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי: הגדרת מטרות, עבודה שיטתית ולימוד מיומנויות. בקורס זה אתמקד באנליזה הפונקציונלית כציר טכני מרכזי בשעה הטיפולית.


במהלך הקורס אציג סרטוני הדגמה, נערוך מספר תרגולים ויובאו דוגמאות קליניות. המשתתפים מוזמנים להביא דוגמאות קליניות מחדר הטיפול שלהם.


מטרות הקורס :

  • פסיכותרפיה בכלל וייחודיות ה-DBT בפרט

  • הקניית עמדות טיפוליות חדשניות ויעילות – מיינדפולנס ודיאלקטיקה: כיצד 'להיות' וכיצד לארגן את המחשבה באופן יעיל בתהליך הפסיכותרפיה

  • לימוד ותרגול דרכי התערבות טיפוליות פרקטיות לקבלה, לשינוי ולאיזון ביניהם : ולידציה, אנליזה פונקציונלית


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

bottom of page