top of page

ד"ר רות מסר קויצקי

( Ph.D) פסיכולוגית קלינית מומחית. מטפלת, מדריכה, ומרצה מנוסה בסדנאות והרצאות רבות בארץ וברחבי העולם. את דרכה המקצועית החלה בלימודי פסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת ציריך, שווייץ, שם העמיקה בגישות דינמיות/פסיכולוגיית המעמקים. בתום לימודיה שבה ארצה להתמחות בפסיכולוגיה קלינית. במהלך ההתמחות פנתה לעולם ה-CBT על גליו השונים. בהמשך, נסעה לתקופות פעילות במרכזים של גדולי תחום הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי בבריטניה וארה"ב (.Prof, Marks. Prof (Foa. Prof, Beck. עם שובה לארץ, לפני כ- 25 שנה, תוך כדי עבודה בשירות הציבורי והפרטי, קבלה רישיון לעסוק בהיפנוזה והסמכה לעסוק בתחום הפוקוסינג אותם היא משלבת בפעילותה הטיפולית. השיא בבניית השפה הטיפולית -אינטגרטיבית אינדיבידואלית שלה כולל עיסוק אינטנסיבי בפוקוסינג ופעילות נמרצת בתחום הזה במסגרות שונות של טיפול והדרכה. במסגרת תכנית עוגן מדריכה במסלול מבוגרים ומרצה בקורס 'פוקוסינג - הקשבה בנוכחות למטפל האינטגרטיבי'.

קישורים:

bottom of page