top of page

Focusing II- הפרקטיקה שהופכת פסיכותרפיה
לאינטגרטיבית, קורס המשך למתקדמים:
תרגול והדרכה במגוון סוגיות טיפוליות

ד"ר רות מסר קויצקי

ימי שישי, בין השעות 8:45-13:00, בתאריכים: 24.2.2023, 3.3.2023, 10.3.2023, 24.3.2023, 31.3.2023, 14.4.2023

מועד פתיחת הקורס: 24.02.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה
 Focusing II- הפרקטיקה שהופכת פסיכותרפיה
לאינטגרטיבית, קורס המשך למתקדמים:
תרגול והדרכה במגוון סוגיות טיפוליות


בקורס הראשון הכרנו לעומק את עולם ה-Focusing (התמקדות) שפותח בשנות ה 60 של המאה הקודמת על ידי יוג'ין ג'נדלין בהשראת קבוצת קולגות, ביניהם קרל רוג'רס, מאבות השיטה ההומניסטית. הפוקוסינג הוא תוצאה חיה ומרתקת של התבוננות אמפירית ופילוסופית ארוכה ומעמיקה, בניסיון "לתפוס" את המהות החמקמקה של השינוי הקורה בטיפול נפשי מוצלח.


לאחר חזרה בה נרענן במהירות ולעומק את הידע, המושגים והכלים שצברנו ותרגלנו בקורס הראשון, יחלו המשתתפים להציג בפורום הקבוצתי מקרי פסיכותרפיה מעבודתם הקלינית, בהם נשקל או כבר נעשה שימוש ב- Focusing. בזהירות ובדייקנות תיעשה התייחסות אישית בשימוש, יישום והטמעת ה- Focusing בטיפול הספציפי שמוצג. תוך כדי ההדרכה הקבוצתית נזכר ויוצגו שיטות, טכניקות ופרקטיקות עבודה שונות מעולם ה- Focusing במגוון סוגיות טיפוליות וכמובן נקפיד גם לתרגל אותן בכל המפגשים.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ₪

bottom of page