top of page

Focusing I- הפרקטיקה שהופכת פסיכותרפיה
לאינטגרטיבית

ד"ר רות מסר קויצקי

ימי שישי, בין השעות 8:45-13:00, בתאריכים: 30.12.2022, 6.1.2023, 13.1.2023, 20.1.2023, 27.1.2023, 3.2.2023

מועד פתיחת הקורס: 30.12.2022 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- נפתחה רשימת המתנה
Focusing I- הפרקטיקה שהופכת פסיכותרפיה
לאינטגרטיבית


פרקטיקת הפוקוסינג Focusing (בעברית התמקדות) פותחה בשנות ה - 60 של המאה הקודמת על ידי יוג'ין ג'נדלין בהשראת קבוצת קולגות, ביניהם קרל רוג'רס, מאבות השיטה ההומניסטית. הפוקוסינג הוא תוצאה של התבוננות אמפירית ופילוסופית ארוכה, בניסיון "לתפוס" את המהות החמקמקה של השינוי הקורה בטיפול נפשי מוצלח.

בבסיס פרקטיקה זו, המבקשת למקסם את גורם השינוי שג'נדלין בודד, נמצאת הקשבה עמוקה לחוויית המטופל, עם שימת לב מיוחדת לתחושות הנחוות גופנית. הקשבה ממוקדת וספציפית של המטופל לחוויה שלו בעזרת מטפל המלווה אותו, יוצרת מקום לשינוי דרמטי ברגשות, מחשבות ותחושות, ולמעשה בחוויה


פוקוסינג הוא כלי עבודה המפיק קסמים ברגעי טיפול בהם נדמה שממש נתקענו. במהלך הקורס נערוך היכרות תיאורטית ופרקטית מעמיקה עם הכלי הטיפולי המפתיע הזה. כדי לעשות שימוש נכון, מקצועי ומועיל ב- Focusing ,יש להכיר אותו בהדרגה, ברמה התיאורטית ועל ידי תרגול רב. לאחר שיכירו לעומק את המושגים והכלים הבסיסיים, יוזמנו המשתתפים להתחיל להשתמש ב- Focusing בעבודתם בקליניקה בהזדמנויות שבין מפגשי הקורס. עם ההתקדמות בקורס וההתנסות ב-Focusing, תינתן הזדמנות להציג מקרים ולהתייעץ לגביהם במפגש הקבוצתי. העמקת האינטגרציה של כלי זה בעבודה הטיפולית האישית תיעשה בקורס ההמשך - 2 Focusing.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ₪

bottom of page