top of page

מושב מספר 1

פסיכואנליזה ו- CBT - פסיכותרפיה באינטגרציה כמפגש בין-תרבותי עם הזר והאחר

פרופ' ענר גוברין וגב' יעל פרי הרצוביץ'

יו"ר המושב: ד"ר שרון זיו ביימן

פאנל זה יעסוק בתחום האינטגרציה בפסיכותרפיה, תוך התבוננות במקרה הפרטי של האסכולה הפסיכואנליטית והאסכולה הקוגניטיבית-התנהגותית.

מושב מספר 2

"יוצרים אינטגרציה" - CBT-ARTS

ד"ר יעל שרון, ד"ר נעמי וייץ

יו"ר המושב: ד"ר רות מסר קויצקי

ביסוס החיבור שבין טיפול באמנויות לטיפול קוגניטיבי- התנהגותי, מההיבט המחקרי ומההיבט הפרקטי-יישומי.

מושב מספר 3

עבודה אינטגרטיבית עם הורים לאור הגישה האינטגרטיבית של פול ווכטל

ד"ר אסתר במברגר, ד"ר מעיין שורר, ד"ר הדר ברנט-פרידלר, ד"ר דפנה דולברג

יו”ר המושב ומתדיינת: ד"ר אסתר במברגר

הפאנל יציג יישום של גישת הפסיכודינמיקה המעגלית של פול וכטל בעבודה טיפולית עם הורים.

מושב מספר 4

אינטגרציה של נוירופידבק בטיפול התייחסותי לטראומה מורכבת

גב' נעמי פיין, ד"ר אלי נוימן-פליגלמן, גב' נורה קרלטון, ד"ר דפנה ערמון

יו”ר המושב ומתדיינת: ד"ר צביה זליגמן

במושב זה נתאר את האינטגרציה של טיפול נוירופידבק, המבוסס על מודולציה מוחית ממוקדת בטיפול התייחסותי בטראומה מורכבת.

מושב מספר 6

'ויניקוטיאניות' כגורם משותף בתפיסה טיפולית אינטגרטיבית

ד"ר שיר בר- אמת, ד"ר רות דרדיקמן עירון

יו"ר המושב: גב' נעמה גרינולד

מושב זה יעסוק בהמשגות מרכזיות מהגותו של ויניקוט: "המרחב הפוטנציאלי", ו"פחד מהתמוטטות" כמצע רעיוני ופרקטי לפסיכותרפיה אינטגרטיבית.

מושב מספר 7

"הנהרות הגדולים של הפסיכותרפיה": שילוב גישות מרכזיות כגורם מרפא

ד"ר אביב נוף, ד"ר ליאת ליבוביץ'

יו”ר המושב: ד"ר אלומה רייס

מושב זה יעסוק באנשים ובקווים המנחים של התאוריות המובילות כיום בעולם; מה סוברים תאורטיקנים פורצי דרך על הגורמים המקדמים שינוי נפשי, ומהי משמעות החיבור המרכזי בין היבטים אקספלורטיביים-פסיכודינמיים לבין היבטים תמיכתיים.

מושב מספר 8

הזוג והקבוצה כעוגנים לטיפול בפוסט-טראומה

גב' דורית סגל, גב' נעמי רביד, גב' לימור ציטרונבלט, גב' אלישבע ארליך היימן

יו”ר המושב: גב' מיכל זיו

מושב זה ידגים את הטיפול הזוגי והטיפול הקבוצתי כפלטפורמות טיפול יעילות המשלבות באופן אינטגרטיבי רעיונות וטכניקות בטיפול בפוסט-טראומה.

מושב מספר 9

על פירוק וחיבורים - אינטגרציה בטיפול עם מתמודדים

מר איתן גפן, מר יובל קלפ, גב' עדי לביא-רוטנברג, גב' ליבי איגרא

יו"ר המושב: מר גיא אלמוג

מושב זה יציע שלוש נקודות מבט אינטגרטיביות על טיפול במתמודדים: נקודת מבט על קהילה טיפולית-שיקומית, נקודת מבטו של רכז הטיפול ונקודת המבט על תהליכי המטא-קוגניציה בטיפול

מושב מספר 10

חיבורים בין בני זוג ותיאוריות

ד"ר שירי רז, גב' שלומית גילוני ברק

יו”ר המושב: אסנת כהן גנור

במושב זה נבחן כיצד אימוץ עמדה אינטגרטיבית המשלבת גישות ורעיונות טיפוליים שונים, פותחת מרחב לעבודה טיפולית זוגית המעודדת תנועה וצמיחה.

bottom of page