top of page

על פירוק וחיבורים - אינטגרציה בטיפול עם מתמודדים

מר איתן גפן, מר יובל קלפ, גב' עדי לביא-רוטנברג, גב' ליבי איגרא

יו"ר המושב: מר גיא אלמוג

תיאור המושב

מושב זה יציע שלוש נקודות מבט אינטגרטיביות על טיפול במתמודדים: נקודת מבט על קהילה טיפולית-שיקומית, נקודת מבטו של רכז הטיפול ונקודת המבט על תהליכי המטא-קוגניציה בטיפול

מושב זה יציע שלוש נקודות מבט אינטגרטיביות על טיפול במתמודדים: נקודת מבט על קהילה טיפולית-שיקומית, נקודת מבטו של רכז הטיפול ונקודת המבט על תהליכי המטא-קוגניציה

אודות המרצים


מר איתן גפן - פסיכולוג קליני, מנהל יחידת המתבגרים של מכון סאמיט. מטפל ומאבחן בקליניקה פרטית.


מר יובל קלפ - פסיכולוג קליני-מתמחה, המרכז לטיפול במוח ובנפש "מרחבים" (באר יעקב לשעבר). במקביל להתמחות עובד כפסיכולוג במרפאת רות למבקשי מקלט וחסרי מעמד (עמותת עמך-בנפשנו) ובקליניקה בגבעתיים.


גב' עדי לביא-רוטנברג - פסיכולוגית שיקומית, חוקרת טיפול מבוסס מטא קוגניציה במסגרת לימודי דוקטורט באוניברסיטת בר אילן בהנחיית פרופ' אילנית חסון-אוחיון.


גב' ליבי איגרא - פסיכולוגית קלינית, חוקרת טיפול מבוסס מטא קוגניציה במסגרת לימודי דוקטורט באוניברסיטת בר אילן בהנחיית פרופ' אילנית חסון-אוחיון.

bottom of page