פסיכואנליזה ו- CBT - פסיכותרפיה באינטגרציה כמפגש בין-תרבותי עם הזר והאחר

פרופ' ענר גוברין וגב' יעל פרי הרצוביץ'

יו"ר המושב: ד"ר שרון זיו ביימן

תיאור המושב

הנחת היסוד אותה נציע, הנה כי יש להתייחס לאסכולות בפסיכותרפיה כאל קהילות תרבותיות ואתניות, המקנות לחברי הקהילה זהות תרבותית-מקצועית על סמך האבחנה של "אנחנו" ו "הם". הצורך של כל אחת מן האסכולות הוא לצור ולשמר זהות תרבותית-מקצועית בעלת גבולות ברורים, כאשר כל "אחרות" תרבותית נתפסת כמאיימת על יציבותה של זהות זו.
לאור האמור לעיל, נטען כי המכשול העיקרי העומד כיום בפני תנועת האינטגרציה בפסיכותרפיה, והקושי של כל אסכולה לקבל את האסכולה השונה והאחרת, נובע מן האיום של אותה האסכולה לזהותה המקצועית-תרבותית. התוצאה היא שכוחות פוליטיים, חברתיים וכלכליים שומרים את המשתתפים בתוך האסכולה היחידה ומובילים אותם להימנע מתרומות של אוריינטציות אלטרנטיביות.
מכאן, השאלה המרכזית בה נעסוק הינה – מה יכול לאפשר מפגש בין נאמני האסכולות הדומיננטיות בפסיכותרפיה עם האסכולה הזרה והאחרת, תוך הסרת האיום על זהותן התרבותית-מקצועית? זאת על מנת לאפשר המשך צמיחה והתפתחות.
על מנת לענות על השאלה, מה יכול לאפשר מפגש עם אסכולה זרה ללא איום על זהות, נבקש להציע תשתית פילוסופית אפיסטמולוגית ואונטולוגית לאפשרות למפגש עם האחר, הנשענת על רעיון הכנסת אורחים של דרידה ורעיון הדיאלקטיקה של הגל. במסגרת זו נציג בפאנל, שני מונחים חדשים: "אינטגרציה כהכנסת אורחים" ו"אינטגרציה דיאלקטית". מונחים אלו ישמשו כמושגים בין תחומיים, אשר יקשרו בין התשתית הפילוסופית העוסקת במפגש עם הזר ובין שדה הפסיכותרפיה וניסיונות האינטגרציה בו. הצעת מונחים בינתחומיים אלו היא ניסיון לשפוך אור חדש על מאמצי האינטגרציה בפסיכותרפיה. המשגה זו מציעה התבוננות מזווית אחרת וחדשה ובכך מבקשת להרחיב, להעמיק ולהעשיר, תחילה את זיהוי המכשול הקיים בניסיונות לאינטגרציה בין אלו הנאמנים לאסכולה יחידה, ולאחר מכן, את אפשרויות ההתקרבות הנוספות אשר עולות ממנה. בהרצאות נבקש להציג, לא רק תשתית עיונית רעיונית, אלא אף להביא הצעות ליישום והחלת מונחים אלו בתחום.

הרצאות המושב

הרצאה ראשונה: "אינטגרציה כהכנסת אורחים"

בהרצאה נציע את רעיון הכנסת האורחים של דרידה, כדרך להתגבר על האיום שבמפגש עם האחר והזר, על מנת לאפשר מפגש פורה בין שתי הקהילות הזרות. הכנסת אורחים מבטאת את פתיחת גבולות הבית לאחר בהישמעה לחוק האתי, לפיו הזולת מוזמן תמיד, אך בו בזמן היא מתנה תנאים לכניסה לבית, בהישמעה לחוק הפוליטי הנדרש כדי לשמר את שליטת בעל הבית על ביתו. אנו מציעים כי "אינטגרציה כהכנסת אורחים" בהחזקתה את המתח בין פתיחות לבין חוקים מגבילים, מאפשרת הקשבה ולמידה בין האסכולות בהיפתחותן לאחר, תוך שמירת נאמנות לעקרונות הבית בתנאים שבהם הזהות אינה מאוימת. אנו נדון בדרכים מעשיות בהם ניתן ליישם את רעיון הכנסת האורחים בין שתי האסכולות תוך שימוש בדוגמאות והצבעה על יתרונותיו של מודל זה.


הרצאה שנייה: "אינטגרציה דיאלקטית"

בהרצאה זו נצביע על סוג נוסף של אינטגרציה – "אינטגרציה דיאלקטית", המתרחשת דווקא בתוך האסכולות המונוליטיות עצמן, זאת על ידי שימוש במשנתו הפילוסופית של הגל על דיאלקטיקה. אינטגרציה דיאלקטית אינה נעשית מתוך פתיחות ואף אינה נעשית באופן מודע, אלא נעשית דווקא מתוך גישה שוללת ובלתי מודעת. בהרצאה נראה כי בהתפתחות דיאלקטית, כינונה העצמי של כל אחת מן האסכולות נעשה על ידי שלילת חלק מן עצמה, אשר עובר הזרה לאחר ונראה על פני השטח כדחיית האסכולה האחרת. אך בתהליך ההתפתחות של כל אחת מן האסכולות, כאשר עולות לקונות בתיאוריה או בפרקטיקה, הן שוללות שלילה ראשונית זו ומחזירות את רכיב העצמי שעבר הזרה לתוך עצמן. פסיכולוגיית האגו של הרטמן באסכולה הפסיכואנליטית, ומנגד, התפתחות התיאוריה הקוגניטיבית של בק באסכולה הקוגניטיבית-התנהגותית, ישמשו כדוגמאות.


אודות המרצים


פרופ' ענר גוברין - פסיכולוג קליני; אנליטיקאי במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו; ראש מסלול דוקטורט "פסיכואנליזה ופרשנות", בתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן. ערך וכתב מאמרים וספרים, העוסקים בהתפתחות הידע הפסיכואנליטי ובתפיסות האמת של קהילות פסיכואנליטיות שונות, בהם: "בין התנזרות לפיתוי - גלגוליה של הפסיכואנליזה באמריקה" (דביר, 2004), "המוקסמים והמוטרדים - דימויי הידע של הפסיכואנליזה" (כרמל, 2017), ו"ספת התרבות - פסיכואנליזה במרחבי הספרות, הפילוסופיה והחברה" (רסלינג, 2019).


גב' יעל פרי הרצוביץ' - פסיכולוגית קלינית. דוקטורנטית בתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר -אילן, במסלול "פסיכואנליזה ופרשנות". מחקרה עוסק בביסוס תשתית פילוסופית בתחום האינטגרציה בפסיכותרפיה. מרצה בתוכנית לפסיכותרפיה ממוקדת, היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעו"ס, אוניברסיטת בר אילן. בוגרת התוכנית ללימודי CBT - היחידה להשתלמויות, אוניברסיטת בר אילן. עובדת בקליניקה פרטית, בה משלבת מתוך ראייה אינטגרטיבית, טפול דינמי ו CBT. בעברה, פסיכולוגית אחראית וראש יחידת CBT להפרעות חרדה במרפאת מבוגרים במרכז הרפואי ע"ש אברבנאל.


יו"ר המושב - ד"ר שרון זיו ביימן, פסיכולוגית קלינית, חברת סגל בבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו ומובילה את פעילות מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה וייסדה עם שותפים לדרך בתוך מכון מפרשים את "עוגן - תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה". מטפלת במבוגרים וזוגות. תפיסתה הטיפולית מדגישה אינטגרציה מתוך עמדה התייחסותית.