"יוצרים אינטגרציה" - CBT-ARTS

ד"ר יעל שרון, ד"ר נעמי וייץ

יו"ר המושב: ד"ר רות מסר קויצקי

תיאור המושב

טיפול באמנויות הינו טיפול המשתמש ביצירה והבעה כגורם המאפשר ומניע שינוי, מתוך אמונה שלאמנויות יש כוח מרפא. הביטוי באמצעות האמנויות מאפשר 'חוויה מתקנת', ממש כפי שמתאפשר מעצם קיום הקשר מטפל -מטופל.
טיפול קוגניטיבי התנהגותי הינו טיפול מדויק וממוקד מטרה, ששם דגש על מרכיב הקוגניציה ודפוסי החשיבה של המטופל, שכאשר אינם יעילים ואינם רציונליים, הם יוצרים מצוקה רגשית ומובילים לקשיים תפקודיים והתנהגותיים. הטיפול נעזר, על פי רוב, בפרוטוקולים מובנים כדרך טיפול מוכחת, ונשען על מדידות והערכות בכל שלב בטיפול.
המודל שיוצג בפאנל הוא מודל המשלב בין שני התחומים מתוך תפיסת עולם טיפולית, שמאפשרת יצירת גישה אינטגרטיבית אחת - טיפול באמנויות התנהגותי-קוגניטיבי/ טיפול קוגניטיבי התנהגותי באמנויות.
בפאנל יוצג מחקר משולב איכותני וכמותני (Mix-methods) שחקר עמדות של מטפלים כלפי ההשפעה המשולבת בין טיפול באמנויות (ספציפית בתנועה, DMT) לטיפול CBT, בקרב ילדים עם הפרעות חרדה. כמו כן, יודגמו שיטות התערבות טיפוליות המחברות בין שני התחומים: (CBT-ARTS). יינתן מענה לשאלות כיצד השילוב בא לידי ביטוי בפרקטיקה, בהגדרה העצמית של המטפל ובהרחבת המענים למטופל.
המרצות בפאנל תדגמנה באמצעות הרצאה, שיח, התנסות והדגמת עבודות כיצד נעשה חיבור זה 'הלכה למעשה', הן במסגרת טיפול בילדים ומבוגרים והן במסגרת הדרכות והכשרות מטפלים.

הרצאות המושב

הרצאה ראשונה: טיפול קוגניטיבי-התנהגותי באמנויות

מרצה: ד"ר יעל שרון

בהרצאה זו יודגמו קשרים וחיבורים שונים בין הטיפול באמנויות, לטיפול קוגניטיבי התנהגותי, כפי שהם באים לידי ביטוי בטיפול, בהדרכה ובהכשרת מטפלים.

השילוב בא לידי ביטוי בדרכים רבות. דרך אחת, לדוגמא, משתמשת באמנויות כאמצעי דרכו ניתן לבחון מרכיבים מתחום הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (כגון קו בסיס, מדידה והערכה, שאלונים וניטורים), באופן יצירתי והבעתי. דרך, שנעה בכיוון ההפוך, משתמשת במרכיבים הקוגניטיביים (כגון מחשבות אוטומטיות), כפי שעולים בתוך היצירה האמנותית, באופן המאפשר חקירה והתבוננות משותפת.


הרצאה שנייה: טיפול בתנועה ומחול מבוסס CBT, מחקר על שילוב גישות – עמדות מטפלים

מרצה: ד"ר נעמי ויץ

בהרצאה יוצג מחקר משולב איכותני וכמותני (Mix-methods) שחקר עמדות של מטפלים כלפי ההשפעה המשולבת בין טיפול בתנועה (DMT) לטיפול CBT, בקרב ילדים עם הפרעות חרדה: האם מטפלים שלמדו את שתי הגישות המוצעות מטפלים באופן אינטגרטיבי המשלב בין הגישות? מה הגורמים לשילוב בפועל? כיצד השילוב בא לידי ביטוי בפרקטיקה? האם וכיצד שילוב זה משפיע על ההגדרה העצמית שלהם כמטפלים? מה עמדותיהם בהיבט הרגשי והקוגניטיבי לגבי שילוב זה?

בהרצאה יוצגו ממצאים הנותנים מענה לשאלות אלו, מסקנות הנותנות תוקף לשילוב בין הגישות. זאת, תוך הבנת הגורמים המובילים לשילוב בפועל של הגישות, כמו גם הקשיים שעולים בעקבותיו.

המסקנה העיקרית מהמחקר היא שמטפלים, העובדים עם שתי הגישות ומשלבים ביניהן, מצליחים לתפיסתם ליצור ידע חדש, המשמש בסיס לפרקטיקה שמדייקת את המענים הטיפוליים עבור האוכלוסייה הנחקרת. ייתכן ומחקר המשך יאפשר בעתיד לפתח את הגישות המשולבות לגישה תיאורטית ומעשית אינטגרטיבית: DM-CB-T.


אודות המרצים


ד"ר יעל שרון - מטפלת קוגניטיבית התנהגותית באמנויות, מרכזת מגמת CBT-ARTS במכללת פסגות, להכשרת מטפלים באמנויות בגישת CBT. מרצה במכללות בית ברל, תלפיות ותל חי במסגרת תכניות הכשרה למטפלים באמנויות ולמטפלים ממקצועות הבריאות. מדריכה ארצית לשעבר בתחום טיפול באמנויות במשרד החינוך, מפתחת חומרי לימוד ויצירה. מדריכה באיט"ה וביה"ת.


ד"ר נעמי וייץ - מטפלת קוגניטיבית התנהגותית בתנועה ואמנויות, מרכזת מגמת CBT –גוף נפש במכללת פסגות בשיתוף עם ד"ר יעל שרון , ומגמת CBT – יצירתי. מרצה במכללת דוד ילין בתוכנית לתואר שני בטיפול בתנועה ומחול. מדריכה ומומחית תחום תרפיה ו- CBT במשרד החינוך, מתי"א רג"ב, בעלת קליניקה פרטית. יוצרת, חוקרת ורוקדת. מדריכה באיט"ה וביה"ת.


יו"ר המושב - דר' רות מסר קויצקי ( Ph.D) היא פסיכולוגית קלינית מומחית - מטפלת, מדריכה ומרצה מזה עשרות שנים בארץ ובעולם. את כלי ה-Focusing משלבת בשפה טיפולית אינטגרטיבית אישית עשירה ומדויקת, אותה פיתחה, מיישמת ומלמדת במסגרות שונות.