תכניות הכשרה

Image by Abe B. Ryokan

עוגן

תכנית לימוד תלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה אינטגרטיבית

בתכנית שני מסלולי הכשרה:

פסיכותרפיה אינטגרטיבית

במבוגרים

פסיכותרפיה אינטגרטיבית

בילדים, נוער והורות