top of page

תכנית עוגן
לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה

אודות התכנית

עולם הפסיכותרפיה נע אל עבר אינטגרציה. המטפלים בשטח מרבים לשלב בין גישות טיפוליות. הממצאים המחקריים מצביעים על גורמים המשותפים לגישות השונות ומנסים למפות את יחסי הגומלין בין מאפייני המטופל וצרכיו לבין גישתו של המטפל, מטרות הטיפול, משתני הברית הטיפולית, המיומנויות בהן משתמש המטופל, המערך הטיפולי ומשתני המטפל.

 

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה בביה"ס למדעי ההתנהגות באקדמית תל אביב יפו מציע לציבור המטפלים תכנית הכשרה בפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה. מדובר בתכנית הכשרה מקיפה וייחודית שתקנה למטפלים יכולות מעמיקות ומקיפות לטפל תוך יכולת לנוע בין ניהול הקשר הטיפולי לבין ניהול מטרות הטיפול בהתאם לצרכי המטופל תוך שימוש בהמשגות, מטרות ומיומנויות של גישות שונות ועל בסיס ידע תיאורטי, קליני ומחקרי מצטבר.


התכנית שמה לעצמה למטרה להכשיר מטפלים בעלי יכולת לאינטגרציה בין גישות טיפול, בין טכניקות טיפוליות, בין תיאוריה, מחקר ופרקטיקה ולייצר חממה להתפתחות החשיבה, הפרקטיקה והמחקר בתחום האינטגרציה של הפסיכותרפיה.

  • תכנית ייחודית המקנה הכשרה מעמיקה בתחומי הפסיכותרפיה השונים והאינטגרציה ביניהם.

  • תלמידי התכנית ילוו באופן צמוד על ידי צוות התכנית בתהליך התפתחותם המקצועי.

  • קבוצת הדרכה שתתקיים במהלך כל סמסטר תשמש כציר מרכזי בליווי תלמידי התכנית.

  • התכנית מורכבת משתי יחידות הוראה חובה שמהוות את ליבת התכנית. בנוסף, המשתתפים יבחרו קורסים נוספים מתוך רשימת קורסי בחירה אותם ניתן לבחור מתוך מגוון עשיר של קורסים – פירוט בהמשך.

  • מתעניינים ברישום/קבלת מידע נוסף לתוכנית מוזמנים לפנות ליאור קזנטיני, האחראית על הרישום לתכנית, באמצעות מייל:  ogen@mta.ac.il או טלפון: 054-4393935.

על התכנית

תכנית הלימודים

תלמידי התכנית לטיפול במבוגרים ילמדו 18 קורסי חובה ו- 3 קורסי בחירה. קורסי החובה יתקיימו בימי שלישי בין השעות 15:00-20:00. כל קורס הינו בהיקף של 24-26 שעות אקדמיות. קורסי החובה של התוכנית יתפרסו על פני שישה סמסטרים ושלוש שנות לימוד. סה"כ כ-550 שעות אקדמיות.

 
קורסי הבחירה - יתקיימו בימי שישי בין השעות 08:30-14:00, וייתכנו מועדים נוספים. קורסי הבחירה בימי שלישי יתואמו עם קורסי החובה. כל קורס בחירה הינו בהיקף של 26 שעות ומהווה חלק מיחידת הוראה הנלמדת במכון. במקרה בו קורס הבחירה בהיקף גדול מ-26 שעות אקדמיות, ייצבר כשני קורסי בחירה. תלמידי התכנית יוכלו לבחור ללמוד קורסים נפרדים או יחידות הוראה שלמות החל מהסמסטר הראשון ללימודים. קורסי הבחירה של התוכנית מתקיימים באופן סדיר במהלך השנה האקדמית, לתלמידים בתוכנית תהיה אפשרות להרכיב באופן גמיש ואינדיבידואלי את תכנית קורסי הבחירה בהם יבחרו להשתתף.

 

בנוסף תלמידי התכנית ידרשו להשתתף ב- 100 שעות הדרכה אישיות עם מדריכים מובילים המוכרים על ידי התוכנית כבעלי יכולת להדריך פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה. עלות שעת הדרכה לתלמידי התכנית: 250 ₪ לשעה.  ההתקשרות בין המודרך למדריך תעשה בתיאום סגל התוכנית, אך התשלום יוסדר ביניהם ויועבר ישירות מהמודרך למדריך. באם הסטודנט מקבל הדרכה מוסדרת במסגרת אחרת הממוקדת באינטגרציה של הפסיכותרפיה -  ניתן יהיה לבחון לגופו של מקרה האם ניתן להכיר בה כחלק מסך שעות ההדרכה הנדרש.
 
קהל היעד - פסיכולוגים מומחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, מתמחים בתחומי הפסיכולוגיה השונים החל משנת ההתמחות השלישית. כל המשתתפים ידרשו לניסיון של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה תחת הדרכה לפני התכנית, וידרשו להוכיח ידע וניסיון בטיפול בהפרעות נפשיות ומצבים פסיכופתולוגיים. 

שכר לימוד בתכנית:

11,000 ₪ לשנה אקדמית. ס"ה 33,000 ₪ לשלוש שנים. שכר הלימוד  כולל בתוכו 550 שעות הוראה והדרכה קבוצתית במסגרת תכנית הלימודים, כניסה חופשית לכל ימי העיון של מכון מפרשים. שכר הלימוד אינו כולל הדרכה אישית כמפורט לעיל.

מבוגרים

פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה לטיפול במבוגרים

פרוט תכנית הליבה - פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה במבוגרים (18 קורסי חובה):

מנהלת התכנית: ד"ר שרון זיו ביימן

יסודות האינטגרציה של הפסיכותרפיה א' - ד"ר שרון זיו ביימן  
הגישה הפסיכודינמית – מיפוי זרמים ומודלים על פני צירים מארגנים - ד"ר שרון זיו ביימן
יסודות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי - יישומים אינטגרטיביים - ד"ר ליהי חמל-בלסון 

כלים נרטיביים ואינטגרציה בפסיכותרפיה - מר רון נסים

יסודות ה-DBT - ד"ר יפעת כהן, גב' דנה ספקטור

טיפול בהורות בגישה אינטגרטיבית - ד"ר אסתר במברגר
עקרונות הגישה ההתייחסותית - גב' טליה אפלבאום פלד
יסודות ועקרונות של טיפול ממוקד וקצר מועד אינטגרטיבי - ד"ר שרון זיו ביימן 

פסיכופתולוגיה מתוך עמדה אינטגרטיבית -  מר ליאור בירן

אתיקה בפסיכותרפיה - ד"ר דפנה פלטי

הקשר הטיפולי מתוך עמדה אינטגרטיבית -  מר ליאור בירן
טראומה ודיסוציאציה מעמדה התייחסותית - מר. רון נסים

קבוצת הדרכה (לאורך שלושת השנים) - ד"ר שרון זיו ביימן, ליאור בירן, ד"ר ליהי חמל בלסון

פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה לטיפול בילדים, נוער והורות

ילדים נוער והורות

פרוט תכנית הליבה - פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה בילדים, נוער והורות (18 קורסי חובה):

מנהלת התכנית: ד"ר דפנה דולברג

יסודות האינטגרציה של הפסיכותרפיה א' - ד"ר שרון זיו ביימן  
הגישה הפסיכודינמית – מיפוי זרמים ומודלים על פני צירים מארגנים - ד"ר שרון זיו ביימן
יסודות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי - יישומים אינטגרטיביים - ד"ר ליהי חמל-בלסון 

אינטגרציה של הפסיכותרפיה בילדים, נוער והורים - ד"ר אסתר במברגר

טיפול בהורות בגישה אינטגרטיבית - ד"ר אסתר במברגר
עקרונות הגישה ההתייחסותית - גב' טליה אפלבאום פלד

טיפול דיאדי - יפורסם

גישת האקט לטיפול בילדים ונוער - אביגל סגל

DBT עם ילדים נוער והורים - נורית שחר

טיפול מערכתי -  אינטגרטיבית לטיפול במגוון סוגיות ובעיות עם ילדים ונוער -  ד"ר אסתר במברגר

פסיכופתולוגיה מתוך עמדה אינטגרטיבית - יפורסם

אתיקה בפסיכותרפיה - ד"ר דפנה פלטי

פסיכותרפיה במצבי טראומה אצל ילדים ונוער - יפורסם

קבוצת הדרכה (לאורך שלושת השנים) - ד"ר אסתר במברגר, ד"ר ליהי חמל בלסון, אביגיל סגל 

bottom of page