top of page

היקף הקורס - 110 שעות אקדמיות

טיפול בקבלה ומחויבות (ACT): תוכנית הכשרה מתקדמת ומקיפה

הרשמה הסתיימה

תוכנית הלימוד המתקדמת בגישת ACT היא תכנית חלוצית בתחומה. ייחודה של תוכנית זו היא בכך

שהיא מרכזת תחת קורת גג אחת, ובתהליך מובנה ושלם, בסיס ידע תיאורטי וקליני רחב, אשר מטרתו

לאפשר לבוגריה שליטה תיאורטית ומעשית בגישת טיפול זו. התכנית מעניקה הכשרה מעמיקה

ביישום הרעיונות והעקרונות של גישת הACT, תוך העמקת הידע וליווי הדרכתי.

bottom of page