top of page

MBT טיפול מבוסס מנטליזציה תיאוריה טכניקה טיפולית ויישומים

גב' נעמה גרינולד

ימי שישי בין השעות 08:30-11:45 - הקורס החל

MBT טיפול מבוסס מנטליזציה תיאוריה טכניקה טיפולית ויישומים

מועד פתיחת ההשתלמות: 10.11.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה

תיאור הקורס:

מנטליזציה היא היכולת לתת משמעות ולפרש את ההתנהגות של עצמי ושל אחרים, באופן מפורש או מובלע, במונחים של מצבים פנימיים ותהליכים נפשיים.

הקורס יציג בפני המשתתפים את תיאוריית המנטליזציה שהינה בעשור האחרון אחת מהתיאוריות הפסיכודינמיות העכשוויות המרכזיות. ראש מפתחיה הוא פרופ' פיטר פונגי, פסיכואנליטיקאי העומד בראש מרכז אנה פרויד בלונדון. לתאוריה היבט אינטגרטיבי בהיותה בעלת זיקה לתאוריות התפתחותיות, נוירופסיכולוגיות וקוגניטיביות ומגובה מחקרית , וכן מציעה מגוון רחב של יישומים.

התאוריה מלכתחילה פותחה עבור טיפול בהפרעות אישיות קשות בעיקר בורדרליין (BPD), אך במהלך השנים טיפול מבוסס מנטליזציה (MBT (הורחב למגוון רחב ביותר של מצבים בהם קיימת תקיעות בתהליך הטיפולי והיא רלוונטית למגוון הפרעות, אוכלוסיות ומסגרות טיפוליות (פרטני, קבוצתי, מערכתי).

בקורס נ למד על הבסיס ההתפתחותי של מנטליזציה, נכיר מושגים בסיסיים בתאוריה, ונציג את עקרונות עבודה הייחודיים לה במסגרות (settings) התערבות שונות.

בחלקו השני של הקורס יתקיימו סימולציות של המשתתפים ותרגול טכניקות מנטליסטיות מגוונות.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ₪

bottom of page