top of page

סוגיות בהקמת קבוצה ובהנחייתה

ענבל רוזנבלום

ימי שישי בין השעות 8:30-10:00 - הקורס החל

סוגיות בהקמת קבוצה ובהנחייתה

מועד פתיחת הקורס :02.02.24 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה

קורס זה יתמקד בסוגיות הנוגעות להקמת קבוצה וניהולה ובסוגיות הנחייתיות מאתגרות המתרחשות בהקשר של תהליכים ותופעות המתרחשים בקבוצות. הקורס ירחיב את נקודות המבט ושיקולי הדעת של המשתתפים בקורס על מנת שיוכלו לעצב את מבנה הקבוצה בהתאם למטרותיה ולתפיסתם המקצועית ולגבש את דרכם כמטפלים.ות קבוצתיים.יות.

חלקו הראשון של הקורס יתמקד ב'אדמיניסטרציה פסיכודינמית', הנוגעת למשמעויות השונות של סוגיות כגון, שיקולי דעת בהקמת קבוצה, יצירת תמהיל משתתפים, ראיונות מקדימים, סימון גבולות הסטינג ושמירה עליו ובסוס חוזה עבודה משותף. בהמ שך נדון בסוגיות הקשורות לדינמיקות בקשר מנחה-משתתפים, להשפעת זהותו.ה המקצועית ואישיותו.ה של המנחה ולתגובות המשתתפים לכך. בחלקו האחרון של הקורס נתייחס לפרקטיקות התערבות הנחייתיות מגוונות בטיפול הקבוצתי על פי תפיסות תאורטיות שונות.


הקורס יתייחס להתאמת שיקולי הדעת בסוגיות השונות לקבוצות המתקיימות באופן מקוון.

בצד למידה תאורטית הקורס ישלב דוגמאות מעבודתה הקלינית של המרצה ודוגמאות שיובאו על ידי המשתתפים מעבודתם הטיפולית עם קבוצות. כמו כן ישולבו במהלך השיעורים סרטונים והדגמות. מומלץ ביותר שמשתתפי הקורס ישתתפו קודם לכן בקורס מבוא לתהליכים קבוצתיים המונחה ע"י ד"ר אפרת ציגנלאוב או בקורס מבואי מקביל אחר.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1300  ₪

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1100 ₪

bottom of page