top of page

עבודה טיפולית עם ילדים, מתבגרים והורים
בגישת ACT

גב' עדי הירש

ימי שישי, בין השעות 9:00-12:15, בתאריכים: 16.12.2022, 30.12.2022, 6.1.2023, 13.1.2023, 20.1.2023, 27.1.2023, 3.2.2023

מועד פתיחת הקורס: 16.12.2022 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- נפתחה רשימת המתנה
עבודה טיפולית עם ילדים, מתבגרים והורים
בגישת ACT
לקבלת סילבוס ופרטים נוספים


תרפיית קבלה ומחוייבות (ACT) הנה גישה טיפולית המשתייכת לגל השלישי של הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי השואפת לטפח גמישות פסיכולוגית אצל המטופל כדרך להתמודד עם מגוון רחב של תסמינים ולהגביר את רווחתו הנפשית. קורס זה יעסוק בהיבטים התיאורטיים והיישומיים של טיפול ACT עם ילדים, מתבגרים והורים, תוך התייחסות לתרומה הייחודית שיש לגישה טיפולית זו עבור גילאים אלה. מתוך היכרות עם מסגרת תיאורטית זו, בשילוב הקניית כלים מעשיים להתערבויות טיפוליות ישירות עם הילד או באמצעות הוריו, ילמדו משתתפי הקורס לבחור את ההתערבות המתאימה למטופליהם ולהיעזר בכלים שלמדו לצורך יישום מותאם וממוקד.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page