top of page

CBT אינטגרטיבי – מושגי יסוד וטכניקות בסיסיות

גב' קרן ניסן- אילסר

ימי שני, בין השעות 9:00-13:15 - הקורס החל

CBT אינטגרטיבי – מושגי יסוד וטכניקות בסיסיות

מועד פתיחת הקורס: 04.12.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT) הוא טיפול המשלב אינטגרציה בין טיפול התנהגותי המתמקד באופן בו אנשים לומדים התנהגויות וביצירת שינוי התנהגותי, לבין טיפול קוגניטיבי, המתמקד באופן בו מחשבות משפיעות על רווחה נפשית וביצירת שינוי במערכת היחסים שבין האדם ומחשבותיו.


הקורס יתמקד במושגי היסוד ובטכניקות הבסיסיות של הגל הראשון (ההתנהגות) והגל השני (הקוגניטיבי-התנהגותי) ובאופן בו ניתן לשלבם בפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה. בקורס נלמד על הבסיס הרעיוני העומד מאחורי הטיפול ועל עקרונותיו, נכיר את מושגיו המרכזיים, נלמד לזהות ולהשפיע על תהליכי למידה שלנו ושל מטופלינו, נלמד להשתמש באופן יעיל בסוגים שונים של התערבויות לאתגור קוגניטיבי וחשיפה הדרגתית וכיצד להשתמש בתרומות המשמעותיות של CBT לטיפול

בא.נשים המתמודדים .ות עם דיכאון והפרעות חרדה.

בהתאם לחזון של מפרשים, הקורס יאפשר לייצר גשר וחיבורים בין CBT לגישות טיפוליות אחרות.


מטרות הקורס:

• לייצר גשר וחיבורים בין CBT לבין גישות טיפוליות אחרות

• לאפשר למטפלים לשלב CBT עם גישות טיפול אחרות

• לאפשר למטפלים לשפר את יכולתם להשתמש ב-CBTאנשי מקצוע: 2000 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1700 ₪

bottom of page