top of page

CBT אינטגרטיבי

גב' קרן ניסן- אילסר

ימי שלישי, בין השעות 9:00-13:15, בתאריכים: 14.2.2023, 21.2.2023, 28.2.2023, 14.3.2023, 21.3.2023, 28.3.2023

מועד פתיחת הקורס: 14.02.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה
CBT אינטגרטיבי


טיפול קוגניטיבי- התנהגותי (CBT) הוא טיפול המשלב אינטגרציה בין הטיפול ההתנהגותי, המתמקד באופן שבו אנשים לומדים התנהגויות וביצירת שינוי התנהגותי, לבין הטיפול הקוגניטיבי, המתמקד באופן שבו מחשבות משפיעות על רווחה נפשית וביצירת שינוי במערכת היחסים שבין האדם ומחשבותיו. מחקרים רבים מצביעים על יעילותו של הטיפול בהתמודדות עם מגוון מצבי חיים, החל מהפרעות אפקטיביות מאג'וריות, הפרעות חרדה והפרעות אישיות ועד לקשיים הנובעים מערך עצמי נמוך וממחסור במיומנויות חיים.


הקורס יתמקד במושגי היסוד ובטכניקות הבסיסיות של הגל הראשון (ההתנהגותי) והגל השני (הקוגניטיבי-התנהגותי) ובאופן שבו ניתן לשלבם בפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה. בקורס נלמד על הבסיס הרעיוני העומד מאחורי הטיפול ועל עקרונותיו, נכיר את מושגיו המרכזיים, נלמד לזהות ולהשפיע על תהליכי למידה שלנו ושל מטופלינו, נלמד להשתמש באופן יעיל בסוגים שונים של התערבויות לאיתגור קוגניטיבי וחשיפה הדרגתית וכיצד להשתמש בתרומות המשמעותיות של CBT לטיפול בא.נשים המתמודדים -ות עם דיכאון ועם הפרעות חרדה.


בהתאם לחזון של מפרשים, הקורס יאפשר לייצר גשר וחיבורים בין CBT לגישות טיפוליות אחרות.
אנשי מקצוע: 2000 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1700 ₪

bottom of page