top of page

יסודות ה AEDP – טיפול חוויתי דינמי מואץ

גב' מיכל זיו

ימי שישי בין השעות 09:00-13:15 בתאריכים: 2.6.23, 9.6.23, 16.6.23, 23.6.23

מועד פתיחת הקורס: 02.06.2023 | קורס פרונטלי | ההרשמה הסתיימה- נפתחה רשימת המתנה
יסודות ה AEDP – טיפול חוויתי דינמי מואץ


גישת AEDP Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy  היא גישה טיפולית אינטגרטיבית, שפותחה על ידי הפסיכולוגית האמריקאית ד"ר דיאנה פושה ונשענת בין היתר על ידע מבוסס מחקר בתחומי נוירו-ביולוגיה, תאורית ההתקשרות, רגשות, טראומה, מיקוד גופני ותהליכי שינוי.

העבודה הטיפולית בגישה זו מניחה שבבסיס המוח והנפש ישנם כוחות ריפוי ובריאות מולדים, עמוקים וחזקים, אשר מכניסים לפעולה תהליכי החלמה טבעיים.


תאור הקורס:

· הקורס מציע חשיפה להמשגות תיאורטיות בבסיס הגישה, הבנת העקרונות הטיפוליים ולמידה ותירגול אופן העבודה ושיטות ההתערבות.

· למידה זו תהווה תשתית המאפשרת לימודי המשך מתקדמים מטעם מכוןAEDP הבינלאומי.

· המשתתפים ילמדו מהם עקרונות ה AEDP  ויכירו את המפה הטיפולית של ה AEDP.

· המשתתפים ייחשפו למשולש החוויה, יתרגלו עבודה עם הגנות ועבודה הממוקדת בעיבוד רגשי מכאב בלתי נסבל אל עבר חוסן.

· המשתתפים ילמדו איך לבחור התערבויות טיפוליות המכוונות להניע תהליכי שינוי.עלות הקורס:

אנשי מקצוע:  1400 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו:  1200 ₪

bottom of page