top of page

יסודות ה AEDP – טיפול חוויתי דינמי מואץ

גב' מיכל זיו

ימי שלישי בין השעות 08:30-13:30 בתאריכים:
30.4.24, 7.5.24, 21.5.24, 28.5.24, 4.6.24

יסודות ה AEDP – טיפול חוויתי דינמי מואץ

מועד פתיחת הקורס: 30.04.2024 | קורס פרונטלי | ההרשמה הסתיימה


גישת AEDP Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy  היא גישה טיפולית אינטגרטיבית, שפותחה על ידי הפסיכולוגית האמריקאית ד"ר דיאנה פושה ונשענת בין היתר על ידע מבוסס מחקר בתחומי נוירו-ביולוגיה, תאורית ההתקשרות, רגשות ,טראומה, מיקוד גופני ותהליכי שינוי .

העבודה הטיפולית בגישה זו מניחה שבבסיס המוח והנפש ישנם כוחות ריפוי ובריאות מולדים, עמוקים וחזקים, אשר מכניסים לפעולה תהליכי החלמה טבעיים.


תאור הקורס:

• הקורס מציע חשיפה להמשגות תיאורטיות בבסיס הגישה, הבנת העקרונות הטיפוליים ולמידה ותירגול אופן העבודה ושיטות ההתערבות .

• למידה זו תהווה תשתית המאפשרת לימודי המשך מתקדמים מטעם מכון AEDP הבינלאומי.

• המשתתפים ילמדו מהם עקרונות ה AEDP ויכירו את המפה הטיפולית של ה AEDP.

• המשתתפים ייחשפו למשולש החוויה, יתרגלו עבודה עם הגנות ועבודה הממוקדת בעיבוד רגשי מכאב בלתי נסבל אל עבר חוסן.

• המשתתפים ילמדו איך לבחור התערבויות טיפוליות המכוונות להניע תהליכי שינוי.עלות הקורס:

אנשי מקצוע:  2000 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו:  1800 ₪

bottom of page