top of page

טיפול בקבלה ומחויבות: ACT בסיסי

שירלי רונן שחר

ימי חמישי, בין השעות 9:00-13:15, בתאריכים: 19.1.2023, 26.1.2023, 2.2.2023, 9.2.2023, 16.2.2023, 23.2.2023

מועד פתיחת הקורס: 19.01.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
טיפול בקבלה ומחויבות: ACT בסיסי


גישת הACT הינה אחת מן הגישות המרכזיות בגל השלישי של הCBT. היא נשענת על תפיסת עולם והנחות פילוסופיות ייחודיות, אשר במובנים רבים שונות מן התפיסות המקובלות בעולם הקליני המסורתי. הקורס מיועד להוות שער לעולם זה ולהניח את היסודות להמשך העמקה ולימוד.


מטרות הקורס:

-להעניק ידע בסיסי בנוגע למקורות התיאורטיים והפילוסופים של גישת הקבלה והמחויבות:

• קונטקסטואליזם פונקציונלי, שהיא הגישה הפילוסופית העומדת בבסיס המודל.

• עקרונות בסיסיים של ניתוח התנהגותי יישומי.

• השפה והשפעתה על החוויה האנושית.

-היכרות עם ששת התהליכים הבסיסיים במודל הטיפולי עצמו, המשפיעים על מידת הגמישות

הפסיכולוגית של האדם.עלות הקורס:

אנשי מקצוע 1600 ש"ח

מתמחים, סטודנטים , ובוגרים של האקדמית תל אביב יפו: 1400 ש"ח

bottom of page