top of page

סדנה מספר 2:
"ציידי המחשבות"

בהנחיית עופר כהן

התשאול הסוקראטי הינו הכלי העיקרי המשמש את המטפל הקוגניטיבי. בנוסף למטרתו הטיפולית המקורית (הפרכת מחשבות אוטומטיות), הוא משמש ככלי מנחה בהבניית הטיפול עוד מהתחלתו – בחקר העולם הרגשי-מחשבתי בשלב האינטייק, למשל. מיומנות זו, שיש שמשווים אותה לאומנות, דורשת עבודה עדינה בין דיאלקטיקות שונות - להישאר פתוח לחוויית המטופל מול להתוות אג'נדה טיפולית עצמאית, למשל, או התאמת סגנון הטיפול לקצב וסגנון המטופל. קושי נוסף נמצא ביישום הכלי עם אוכלוסיות צעירות. בגלל סיבות אלו, גם מטפלים קוגניטיביים מנוסים מדווחים על קשיים ביישום מוצלח של תשאול סוקראטי.
מודל "ציידי המחשבות" נועד לענות על קשיים אלו, באמצעות יצירת מסגרת סיפורית לטיפול שמגייסת את הילד מבחינת מוטיבציה ומחזקת את הברית הטיפולית איתו. במהלך ההרצאה, המשתתפים "יצללו למעבדת המחשבות הסודית": הם ייחשפו למרכיבי המודל השונים, הכוללים ספר טיפולי ייעודי, פורטל טיפולי אינטרנטי ועזרים פיזיים, ויעמיקו את היכרותם עם התשאול הסוקראטי באמצעות תרגול חווייתי.

בהנחיית עופר כהן

פסיכולוג חינוכי מומחה ומטפל קוגניטיבי-התנהגותי. בעל רקע של עשור בשירותים הפסיכולוגיים-חינוכיים בחיפה ובטירת כרמל, כיום עובד בקליניקה פרטית, מחבר הספר "ציידת המחשבות" – ספר הרפתקאות טיפולי לילדים ובני נוער (thoughthunters.com).

bottom of page