top of page

לנווט קבוצות וצוותים על מים סוערים - קווים מנחים ופרקטיקות

מפגש חמישי

יעל שטיינברג ונעמה גרינולד

יום שישי ה-12.1.24 | 9:00-13:00 | הרצאה מקוונת

במשברים של טראומה קולקטיבית, הפוגעת ביחיד, במשפחה, בחברה ובמערכות השונות, מתגבר הצורך גם בעבודה קבוצתית במסגרות חינוכיות ומקצועיות נוספות.

בהרצאה נתמקד בנושאים הבאים:

- עבודה קבוצתית כפעולה של אינטגרציה, פרסונליזציה וריאלציזציה (בעקבות ויניקוט).

- מודל משל"ן לעבודה קבוצתית בצוותים חינוכיים ואחרים (אינגטרציה של מספר מודלים).

- דינמיקות קבוצתיות בצוותים במצבי קיצון, עפ"י ביון.

 

נעמה גרינולד- פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית קבוצתית. עוסקת בפסיכותרפיה, הנחיית קבוצות ויעוץ ארגוני. מרצ באוניברסיטה העברית במגמה החינוכית-קלינית של הילד ובבית הספר למדיניות ציבורית. מרצה, מדריכה ומנהלת את מדרשת אפיקים שמכון מפרשים להוראת פסיכואנליזה ברוח אינטגרטיבית.

יעל שטיינברג-  יעל שטיינברג פסיכולוגית קלינית וחינוכית מדריכה. מנהלת המרכז המערכתי בשפ״ח ירושלים.

11:00-13:00 – חמש סדנאות מקבילות

סדנה מס' 1:
סטודיו פתוח בתנועה – מודל טיפולי בהתהוות

בהנחיית יקי האס

סדנה מספר 4:
מודל הטיפול של "חברים"

בהנחיית ד"ר אלון וסרמן

סדנה מספר 2:
"ציידי המחשבות"

בהנחיית עופר כהן

סדנה מספר 5
׳בשביל המשחק׳

בהנחיית גלית כנען

סדנה מספר 3:
כלים לחיזוק החוסן האישי והקבוצתי עם "ארץ יצורי הנפש"

בהנחיית אפרת מעיין

bottom of page