top of page

חושבים כאן ועכשיו 

בעריכת והנחיית פרופ' ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן 

מפגש 7:

שיחה עם דונה אורנג'- 

לשמוע מטופלים - איפה אנחנו נכשלים ואיך ניתן לתקן ?

יום ראשון, 21 במרץ 2021 בין השעות 19:30-21:15

Image-empty-state_edited.jpg

"למעלה משלושים ושש שנים בפרקטיקה הפסיכואנליטית לימדו אותי להתכוונן למה שפרויד כינה ה"לא מודע". אני מאמינה שהוא התייחס לקולות שמושתקים בתוכנו, השתקה שהיא תוצאה של פחד להכיר את עצמנו, והפעלה של אלימות לסוגיה השונים. למדתי להבחין בדרכים שבהן אני משתיקה מטופלים או מודרכים גם בזמן שאני מנסה לעזור להם, ובכך מקשה על הניסיונות המיוסרים שלהם לברוח מבלבול ומאי-ידיעה" (אורנג', 2020).


מזה שלושה עשורים הפסיכואנליטיקנית והפילוסופית דונה אורנג' מעודדת את הקהילה הפסיכואנליטית לראות את פניו של האחר ולשמוע את קולו של הזר. בספרה האחרון, Psychoanalysis, History and Radical Ethics (2020), היא מתמקדת בשמיעה – מה מטפלים צריכים לשמוע, ומה נותר מחוץ לטווח השמיעה? אורנג' מעדיפה "שמיעה" על פני "הקשבה" כי, כפי שהיא כותבת, "הקשבה היא הפעילות שלי, שמיעה היא הקליטה שלי, הפגיעות שלי, הנכונות שלי להיות מושפעת על ידי האחר". עבור אורנג', שמיעת קולות מושתקים תמיד כרוכה ביכולת אתית, שתובעת  מאיתנו פעולה. אורנג' סבורה שלפסיכואנליטיקנים יש יכולת לקדם שינוי לא רק בקרב המטופלים הסובלים, אלא גם בתחום הפוליטי והחברתי. זהו הנושא של ספרה Climate Crisis, Psychoanalysis, and Radical Ethics  (2019).


נושא נוסף לאורך כתיבתה הוא מחויבותה העמוקה לאינטרסובייקטיביות. אורנג' קוראת לאנליטיקאים להחליף "הרמנויטיקה של חשד" ב"הרמנויטיקה של אמון" והיא דוחה מושגים כמו "הזדהות השלכתית" ו"העברה" השייכים לפסיכולוגיה של אדם אחד (אחד המאמרים שלה במשותף עם סטולורו ו אטווד נקרא: Projective Identification Begone! , 1998)

ענר גוברין ושרון זיו-בימן ישוחחו עם דונה אורנג' על שתיקה כבת הברית של הדיכוי, מה מטפלים מעדיפים להשתיק, כיצד אנו יכולים לשפר את ההקשבה לאחר, והאם ניתן לעבוד עם פנטסיות לא מודעות בלי הרמנויטיקה של חשד?


דונה מ. אורנג', Ph.D., Psy.D., היא פסיכואנליטיקאית ופילוסופית המתגוררת בקליפורניה. היא מלמדת בתוכנית הפוסט-דוקטורט של אוניברסיטת ניו יורק ובמכון למחקר פסיכואנליטי לסובייקטיביות, בניו יורק. מבין ספריה: Thinking for Clinicians (2010), The Suffering Stranger (2011), Nourishing the Inner Life of Clinicians and Humanitarians (2016) and Climate Crisis, Psychoanalysis, and Radical Ethics (2017).

bottom of page