top of page

מפגש 23:

שיחה עם פרופסור דני חמיאל

״על התערבות קצרת מועד במשבר, הגל השלישי ופיתוח חוסן נפשי״

יום ראשון 28 במאי 2023 בין השעות 19:30-21:15

Image-empty-state_edited.jpg

עלות השתתפות: 50 ש"ח


פרופ' דני חמיאל הוא חוקר ומטפל פורץ דרך בשדה הפסיכותרפיה בישראל.

חמיאל פיתח מודל טיפולי קצר המשלב את התפיסה המרכזית של הגל השלישי, ה-ACT עם תפיסות אקזיסטנציאליסטיות ובעיקר זו של הלוגותרפיה של ויקטור פרנקל, פילוסופיה יהודית (על בסיס תפיסתו של הרב קוק), תאוריות יחסי האוביקט, פילוסופיה סטואית ובודהיזם.  המודל מתמקד בקשר של האדם עם העולם כבסיס  להבנת ההתפתחות האישיות והמוטיבציה של האדם.


באופן חלוצי ומעורר השראה, פרופ' חמיאל עוסק החל מסוף שנות התשעים בחיפוש דרכים לסייע לאנשים רבים ככל האפשר בכלים פסיכולוגים פשוטים ליישום, תוך דגש על פיתוח חוסן ומשאבים ולא רק או בעיקר הפחתת מצוקה. הוא עוסק בפיתוח ובמחקר של  תוכניות חוסן מהגיל הרך ועד לגיל השלישי ברוח הגל השלישי של הCBT.


פרופ' חמיאל הוא פסיכולוג קליני הרואה את אחריותם של מטפלים בתחום בריאות הנפש להגיש לשדרות רחבות של החברה, להיות מעורבים במניעה ובחינוך, לפתח כלים שיאפשרו להגיע לילדים, מבתגרים ובוגרים רבים הזקוקים לטיפול. לצורך כך, הוא מאתגר את צורות הטיפול המסורתיות ועושה בהן שימוש יצירתי המתאים את הטיפול לצרכי החברה ורוח הזמן.

תוכנית "חוסן חינוך", שאת פיתוחה  הוביל , מוטמעת בתוכנית הלימודים של כל ילד וילדה במדינה.


בשיחה זו נשוחח עם פרופ' דני חמיאל על:

הדרכים שהובילו אותו להתמקד בטיפול ביצירת חוסן והעצמת משאבים? מה יחסי הגומלין שלו עם הטיפול המסורתי המנסה להפחית מצוקה?

איך הוא רואה את הפסיכותרפיה בת ימינו ואתגריה המרכזיים?

מהו ארגז הכלים שהוא חושב שחשוב שיהיה למטפלים בעת הזו?

מה הם לדעתך הרכיבים המרפאים בטיפול ומה יחסי הגומלין ביניהם?

מה הם גופי הידע התיאורטיים המרכזיים עליהם הוא נשען?

מה מגדיר חוסן נפשי?כיצד מודדים אותו?

כיצד ניתן לפתח חוסן נפשי כדי למנוע תגובת דחק לאירועים טראומטיים?

מה היתרונות של טיפול קצר מועד?

כיצד ניתן ליצור קשר טיפולי עמוק ומשמעותי בטיפול קצר מועד?

אלה כלים טיפוליים יכולים לעזור למטופלים להתמודד עם חרדות קיומיות הגורמות להצפה רגשית?

לאיזה הפרעות מומלץ להיעזר בהתערבויות שמציעות גישות הגל השלישי של טיפולי CBT ?

ועוד ועוד


פרופ' דני חמיאל הוא פסיכולוג קליני ורפואי מדריך, פרופ' חבר קליני באוניברסיטת רייכמן, מדריך במרכז לברה'ן ע'ש בריל, רמת חן, שרותי בריאות כללית ומנהל התוכניות הפסיכוחינוכיות במרכז חוסן ע'ש כהן האריס בתל אביב.

bottom of page