top of page
Marble Surface

פסיכותרפיה במצבי אובדן, יגון ואבל

מרצה: ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

שבעה ימי שישי בין השעות 08:30-14:15

תיאור הקורס:


הקורס יתמקד בהכרות עם התיאוריות השונות לטיפול והתמודדות עם מצבי אבל ואובדן בהקשרים שונים ומגוונים. הקורס מציג סקירה עדכנית של ההמשגות השונות והמתפתחות לאבל ואובדן תוך דגש על המעבר מפרספקטיבה של אבל במונחים של פתולוגיה לכזו המתייחסת לאובדן ואבל במונחים של קשרים מתמשכים והבניית משמעות. ליבת הקורס הינה למידה מעמיקה ויסודית של הגישות והמודלים השונים לטיפול והתמודדות עם מצבי אבל ואובדן, החל מהגישות השלביות אל עבר גישות מודרניות והרחבת ההתייחסות למושג אובדן  לסוגים שונים של אובדן ואבלות. כחלק מהלמידה תוצג סקירה ביקורתית של המחקר הכמותני והאיכותני בתחום, בארץ ובעולם והבנת הקשר בין המחקר לבין ההתפתחות התיאורטית. הפרק האחרון בקורס יתמקד ביישום של המודלים להתמודדות עם סוגי אובדן שונים תוך קידום חשיבה אינטגרטיבית של שימוש בגישות טיפול שונות.


מטרות הקורס:

  • לספק מסגרת תיאורטית עדכנית ורחבה להמשגה של אובדן ואבל תוך סקירת התמורות והמחקר בתחום והמשמעויות האבחוניות והקליניות הנגזרות מכך.

  • הקניית ידע מעמיק על מודלים העדכניים לטיפול באובדן ואבל בדגש על יישום למצבי אובדן שונים וגישות טיפוליות שונות, תוך היכרות עם ידע מחקרי מקיף בתחום.

  • הדגמת היישום של המודלים הטיפוליים להתמודדות עם אבל ואובדן במגוון מצבים והקשרים

  • פיתוח וקידום תפיסה אינטגרטיבית של טיפול והתמודדות עם מצבי אבל ואובדן

מועדי הקורס:


שבעה ימי שישי בין השעות 08:30-14:15

בתאריכים: 23.10.20, 30.10.20, 6.11.20, 13.11.20,
 20.11.20, 27.11.20, 4.12.20


כל מפגש הינו בהיקף של 6 שעות אקדמיות.היקף הקורס הוא 42 שעות אקדמיות ובמהלכו יקבלו המשתתפים גישה חופשית למקורות הספרייה של המכללה. בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודה.


דרישות הקורס:


פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים באמצעות אמנויות, מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2700 ₪

מתמחים וסטודנטים: 2300 ₪

בוגרים וסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה במכללה האקדמית: 1950 ₪  

סרטונים רלונטיים
bottom of page