top of page

רשימת הסדנאות

סדנאות המוצעות במסגרת כנס אקט, כל סדנה מותאמת לרמה שונה בהתאם להיכרות והנסיון עם אקט/פאפ של משתתפי הכנס.
בחרו בסדנה שהכי מתאימה לרמתכם:

מתחילים.ות - אין לי כמעט היכרות או היכרות ראשונית בלבד עם אקט/פאפ וטרם שולבה בעבודה הטיפולית
רמת ביניים - אני בוגר.ת קורס אחד לפחות, עם היכרות של מודל הגמישות הפסיכולוגית ועושה שימוש מסוים באקט/פאפ
מתקדמים.ות - אני בעל.ת ידע משמעותי ונרחב באקט/פאפ והגישה מהווה מרכיב משמעותי ומרכזי בעבודה הטיפולית
bottom of page