top of page

שירלי קובלסקי

שירלי קובלסקי, M.A מטפלת במוסיקה מזה 26 שנים ופסיכותרפיסטית בגישה קוגניטיבית התנהגותית. משלבת בעבודה הטיפולית גישות מהגל השלישי. מתמקדת בטיפול הדיאלקטי התנהגותי – DBT.

עובדת עם ילדים, נוער ומבוגרים.

מומחית תחום אוטיזם ומלווה מטופלים עם ASD ומשפחותיהם מגיל הגן ועד לגילאים מבוגרים.

ניסיון רב שנים בעבודה עם הפרעות התפתחותיות ונוירולוגיות, לקויות למידה והפרעות התנהגות במסגרת מערכת החינוך וקליניקה פרטית.

עובדת עם נוער ומבוגרים בקהילה הלהט"בית. בעיקר תמיכה וליווי של נוער ובוגרים עם גיוון מגדרי.

היכרות מעמיקה עם טיפול בילדי פליטים, מבקשי מקלט ומהגרי עבודה.

קישורים:

bottom of page