top of page

כיצד מחליטה המטפלת איך וכמה לחשוף את עצמה בטיפול

מנחה

ד"ר שרון זיו ביימן

מה בסדנה?

מטפלות.ים חשופים במישורים רבים אל מול מטופלים ובו זמנית גם בוחרים לחשוף אקטיבית מידע על רגשותיהם וחוויותיהם בתוך הטיפול ועל חייהם מחוץ לטיפול. מה מכוון אותנו בקבלת ההחלטות מה לחשוף ועם מי? האם אלו החלטות מחושבות או ספונטניות? האם מדובר בסגנונות עבודה שונים של מטפלות.ים או לחילופין משתנים מדיאדה לדיאדה ותוך כדי התהליך? מתי כדאי להימנע מחשיפה עצמית? מה הרציונל להשתמש בה? איך בוחנים עם המטופלים את תגובותיהם לחשיפה?

דרכי הוראה: בסדנה יוצגו קולות מגוונים בתוך הגישה ההתייחסותית ובעולם הטיפול באופן כללי וידע מחקרי לגבי סוגיות אלו, תוך כדי המחשה באמצעות דוגמאות קליניות ודיון בדילמות של המשתתפות והמשתתפים בסדנה סביב חשיפה עצמית של עצמם בטיפול.

מטרות הסדנא:

  • היכרות עם מגוון קולות בעולם הפסיכותרפיה בכלל, ובגישה ההתייחסותית בפרט, לגבי חשיפה עצמית של מטפלות.ים.

  • סקירת ידע מחקרי לגבי חשיפה עצמית של מטפלות.ים.

  • מיפוי הדילמות, השיקולים והאפשרויות סביב חשיפה עצמית של מטפלות.ים.

  • חשיבה משותפת על דילמות סביב חשיפה עצמית על רקע הידע התיאורטי והמחקרי.

אודות המנחה

פסיכולוגית קלינית מדריכה, חברת סגל בבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו. מנהלת מכון 'מפרשים' לחקר והוראת הפסיכותרפיה, העוסק בהכשרה ומחקר בפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה. מלמדת ב'עוגן', תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה. שותפה מייסדת 'קבוצת שיח – מכון לפסיכותרפיה התייחסותית'. לשעבר יו"ר הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית. חוקרת את יחסי הגומלין בין התערבויות טיפוליות לבין מדדי תהליך ותוצאה של טיפול, פעילה בקבוצה הישראלית למחקר בפסיכותרפיה ובאיגוד הבינלאומי לחקר האינטגרציה של הפסיכותרפיה. מטפלת במבוגרים ובזוגות.

bottom of page