top of page

הדרכה מעמדה אינטגרטיבית: תהליכי קבלת החלטות בהדרכה וטיפול מתוך היענות (responsiveness) לצרכי המודרך והמטפל.

מנחה

ד"ר אסתר במברגר ופרופ' אוריה תשבי

מה בסדנה?

המושג היענות - responsiveness - מתייחס להתנהגות, המושפעת מההקשר הבינאישי המתהווה (Stiles, 2005). בפסיכותרפיה, ההיענות לצרכי המטופל תבוא לידי ביטוי החל משלב הפנייה למטפל המתאים, דרך ביסוס הברית הטיפולית באופן המותאם למטופל, תכנון הטיפול, בחירת ההתערבויות בשעה ועד התכווננות נמשכת למטופל לאורך השעות הטיפוליות. היענות חשובה בכל שיטה טיפולית, אך מהווה אחת מאבני היסוד בטיפול מעמדה אינטגרטיבית.

בסדנא נרצה להרחיב את השימוש במושג זה לקשר ההדרכתי, מעמדה של אינטגרציה. נתבונן כיצד מושג זה תורם לקבלת ההחלטות של המדריך בשעת ההדרכה. נציע כי ההיענות תתבטא הן באופן אימפליציטי בקשר ההדרכתי והן כאחת המשימות של ההדרכה-ללמד את המטפל היענות מתאימה למטופליו.

נדגים את ההיענות בטיפול, תוך התבוננות בשני מושגים: סגנון ההתקשרות של המטופל ושל המודרך, ואירועים של קרע ותיקון בברית הטיפולית והברית ההדרכתית. נתאר כיצד זיהוי סגנון התקשרות של מודרך או המטופל, או צרכי התקשרות בשלבים מסוימים, מסייעים בבניית הברית הטיפולית ובחירת התערבויות מתאימות. בנוסף, נעסוק בקרע ואיחוי בברית ההדרכתית ובברית הטיפולית. נרחיב בהתבוננות על זיהוי קרעים מסוגים שונים וזיהוי הפגיעויות העומדות בבסיסם , ובחירת אסטרטגיות איחוי מתאימות לאור סימנים אלו.


מטרת הסדנא:

היכרות עם מפות מושגיות אינטגרטיביות שונות, המסייעות בקבלת החלטות המותאמות - responsive- למודרך ולמטופל.


דרכי הלמידה:

הרצאה פרונטלית להצגת המושגים התיאורטיים, הדגמה בעזרת תיאור מקרה ותרגול היישום בעזרת צפייה בקטע טיפולי (סרטון APA).

אודות המנחה

ד"ר אסתר במברגר - פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. מתמחה בתחום של טיפול בהורים ילדים נוער והגיל הרך בגישה אינטגרטיבית. מנהלת תוכנית 'עוגן' לפסיכותרפיה אינטגרטיבית ואחראית מסלול לטיפול בילדים, נוער והורות. מרצה ומדריכה בתוכנית 'עוגן', מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית תל אביב יפו. מרצה ומדריכה סטודנטים ואנשי מקצוע בתהליכי הכשרה, במרכז הבינתחומי בהרצליה, ובארגונים בשדה העוסקים בטיפול בילדים ונוער בסיכון. בוגרת תוכנית ההכשרה להדרכה במודל פסיכותרפיה ילד הורה CPP.

פרופ' אוריה תשבי - מנהלת מרכז פרויד למחקר פסיכואנליטי. פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. בעבר אחראית הדרכה בשירותי הייעוץ באוניברסיטה העברית, ומנהלת שירותי היעוץ. חברת סגל בחוג לפסיכולוגיה ובבית הספר לעבודה סוציאלית. מדריכה סטודנטים על עבודתם הקלינית, וחוקרת תהליכים בפסיכותרפיה קצרת מועד. בעלת הכשרה בטיפול פסיכודינמי ארוך טווח וקצר טווח, וכן בטיפול משפחתי וזוגי.

bottom of page