top of page
Business Meeting

יישומים קליניים של מנטליזציה בעבודה עם הורים וילדים

משתתפים: ד"ר דפנה דולברג, ד"ר דנה שי, ד"ר סוזאנה מסופוסטובה ודר' קרן הנץ גמליאל

על יום העיון


מנטליזציה הורית—יכולת ההורה לתפוס את התנהגותו של הילד במונחים של מצבים מנטליים—והשפעתה על התפתחות עולמו הרגשי של הילד היא תחום אשר זוכה בשלושת העשורים האחרונים להתעניינות מחקרית וקלינית רבה. מחקרים רבים תומכים בחשיבותה של יכולת זו של ההורים להתפתחות הרגשית והחברתית של ילדם. התערבויות טיפוליות מבוססות מנטליזציה נמצאו יעילות בקידום תפקוד הילד, ההורה, ואיכות הקשר ביניהם. יום העיון יסקור את הידע האמפירי והקליני אודות מנטליזציה הורית ויציג דרכים שונות לעבודה קלינית שמטרתה לקדם את המנטליזציה ההורית כמו גם את המרחב הנפשי של הילד. אלה יכללו עבודה עם הורים, מנטליזציה הורית גופנית בחדר הטיפולים, וטיפול בילדים להורים עם מנטליזציה מוגבלת. במהלך  יום העיון ישולבו תיאורי מקרה וקלטות וידיאו, כמו גם שיח ודיון עם הקהל.   


תכנית יום העיון


08:30 - התכנסות
09:00 - ברכות:
פרופ' גיל גולדצויג – דיקאן ביה"ס למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית ת"א יפו
דר' שרון זיו ביימן  - ראש "מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה", ביה"ס למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית תל אביב יפו.
09:15 - מנטליזציה הורית –מהתיאוריה לפרקטיקה – ד"ר דפנה דולברג, האקדמית תל אביב יפו
09:45 - עבודה מבוססת מנטליזציה עם הורים לילדים בסיכון גבוה - ד"ר סוזאנה מסופוסטובה – מרצה אורחת מאוניברסיטת מסריק, צ'כיה. (ההרצאה תתקיים באנגלית)
10:45 - הפסקה  
11:00 - מנטליצזיה הורית גופנית בחדר הטיפולים – ד"ר דנה שי, המרכז הבינתחומי הרצליה 
12:00 - הפסקת צהרים
12:30 - עבודה טיפולית עם ילדים להורים עם מנטליזציה נמוכה - דר' קרן הנץ גמליאל, האקדמית ת"א יפו  
13:15 - סיכום - דר' דפנה דולברג
13:30 - דיון עם הקהל
14:00 – סיום

 

אודות המרצים


ד"ר דפנה דולברג, פסיכולוגית קלינית והתפתחותית, ראש מיקוד הילדים במגמה הקלינית וחברת סגל במגמה ההתפתחותת באקדמית ת"א יפו. מטפלת בילדים והורים וחוקרת את תחום המנטאליזציה ההורית באוכלוסיות נורמטיביות כמו גם אוכלוסיות בסיכון והשפעתה על התפתחות הקשר הורה-ילד והתפחות רגשית- חברתית בקרב ילדים.  מכשירה ומדריכה פסיכולוגים קליניים והתפתחותיים בתחום הטיפול הורה-ילד, טיפול אינטגרטיבי בילדים ועבודה טיפולית עם הורים.  ד"ר דולברג משלבת במחקריה תצפיות התנהגותיות בקשר הורה-תינוק והערכת מנטאליזציה הורית מילולית דרך ראיונות ותצפית ופועלת לשילוב תובנות מהמחקר ההתפתחותי עם חשיבה טיפולית דינמית ואינטגרטיבית בהתערבויות עם ילדים והורים. 

 

Zuzana Masopustova, Ph.D., is a clinical psychologist, living in the Czech Republic and working at the Faculty of Social Studies Masaryk University in Brno as a psychology lecturer and researcher. In 2014, she initiated the formation of a small research group focused on the early development and parent-infant interaction. Since 2006, she has provided psychological counseling to parents of children with ASD, ADHD and children with difficulties or delays in social and emotional development. She supports the growth of mutual understanding between parents and children and helps parents to support their children’s development. Alongside individual counseling, she also leads parent support groups.

 

ד"ר דנה שי, חוקרת פסיכולוגיה התפתחותית, מתמקדת במחקרה בהתפתחות מוקדמת וחשיבות הקשר של ילדים עם הוריהם בתוך המארג המשפחתי. לד"ר שי עניין מיוחד במפגשים בלתי מילוליים בין הילד להורה וחוקרת מנטליזציה הורית המגולמת בגוף. לד"ר שי מעבדת מחקר, מעבדת ריפל, שם ד"ר שי וצוותה עורכים מחקר אורך נרחב ומרובה מדידות (כולל מדידות הורמונליות, פיזיולוגיות, התנהגות, ראיונות ודיווחים עצמיים) בו עוקבים אחר 109 משפחות במעבר להורות והתפתחות רגשית-חברתית של ילדים במרחב המשפחתי ומטרתו להרחיב את הבנתנו לגבי השפעות יכולות וייצוגי ההורים על התפתחותם הרגשית של ילדים, כולל יכולת להבנה רגשית, פרו-חברתיות, אמפתיה, וויסות רגשי ואיכות התקשרות. ד"ר שי השלימה דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית-התפתחותית באוניברסיטת לונדון בהנחייתם של פרופ' ג'יי בלסקי ו פרופ' פיטר פונגי, ויש לה רקע בפסיכולוגיה התפתחותית פסיכואנליטית, טיפול בתנועה ומחול ופילוסופיה.

 

ד״ר קרן הנץ גמליאל, פסיכולוגית קלינית מדריכה. מרצה לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית מיקוד ילדים במכללה האקדמית תל אביב יפו וחוקרת בתחום התפתחות הילד כתלות במארג המשפחתי. ד״ר הנץ היא בוגרת התוכנית ״מצבים מנטלים ראשונים״ של בית הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב.  עובדת בקליניקה פרטית עם ילדים ומבוגרים.

bottom of page