top of page

מידע כללי

תכנית הלימודים כוללת 570 שעות הוראה אקדמיות, במסגרת תכנית לימודי הליבה וקורסי הבחירה. כמו כן התלמידים נדרשים ל-100 הדרכה פרטניות בפסיכותרפיה לאורך שלוש שנות הלימודים בתכנית. כמו כן הסטודנטים מוזמנים לקחת חלק בימי העיון והערבים הקליניים של מכון מפרשים ללא תשלום או בתשלום מוזל לאורך שלוש שנות הלימודים בתכנית.

 

הלימודים בתכנית במסגרת לימודי הליבה מתקיימים

בימי ג' בין השעות 15:00-20:00, במכון מפרשים במכללה האקדמית תל אביב יפו.


תכנית הליבה

הלימודים הקורסים במסגרת תכנית הליבה יתקיימו בימי ג' בין השעות 15:00-20:00, לאורך שישה סמסטרים ושלוש שנות לימוד. במסגרתם מתקיימת קבוצת הדרכה לאורך שלוש שנות לימוד. הקורס "סוגיות אתיות בפסיכותרפיה" יילמד מדי קיץ במסגרת של ארבע סדנאות [מועדי הסדנאות יפורסמו במהלך שנת הלימודים].

 

קורסי הליבה בתכנית עוסקים ביסודות האינטגרציה של הפסיכותרפיה, בשיטות מובילות בפסיכותרפיה ובגישות טיפוליות אינטגרטיביות במהותן. זאת, לצד קורסים העוסקים באינטגרציה בעבודה על הקשר הטיפולי, פסיכופתולוגיה מעמדה אינטגרטיבית, שימוש במוקד הטיפול ובזמן בראי טיפול קצר מועד , מנטליזציה והתקשרות כצירים מארגנים, גישות אינטגרטיביות ומודלים חדשניים לטיפול בילדים, נוער והורים בהרכבים משפחתיים מגוונים, גישות הגל השלישי לטיפול בילדים ונוער, יסודות הגישה ההתייחסותית וטיפול אינטגרטיבי בטראומה. 

חדש - בתכנית הליבה, בשנים המתקדמות, ניתן לבחור בין מספר קורסים להעמקה בגישות מזרמים שונים ביניהן גישות מבוססות רגש, ביהביוריזם, הגישה הנרטיבית ועוד.


בתכנית שני מסלולים בתכנית הליבה:

פסיכותרפיה במבוגרים - לפרטים נוספים לחצו כאן

פסיכותרפיה במסלול ילדים, נוער והורות - לפרטים נוספים לחצו כאן


הדרכה פרטנית במסגרת התכנית

במסגרת הלימודים בתכנית הסטודנטים נדרשים ל-100 שעות הדרכה פרטנית בפסיכותרפיה. 50 שעות מתוך סך השעות נדרשות להיות הדרכה באוריינטציה של אינטגרציה. התכנית מציעה לסטודנטים הדרכה על ידי מדריכים ומדריכות מובילים בתחום האינטגרציה של הפסיכותרפיה בתעריף מוזל של 300 ₪.

התקשרות בין המודרך למדריך תעשה בתיאום וליווי צוות הריכוז האקדמי, אך התשלום יוסדר ביניהם ויועבר ישירות מהמודרך למדריך. באם הסטודנט מקבל הדרכה מוסדרת במסגרת אחרת הממוקדת באינטגרציה של הפסיכותרפיה - ניתן יהיה לבחון לגופו של מקרה האם ניתן להכיר בה כתחליף ל- 100 שעות ההדרכה.

בסיום כל שנת לימודים הסטודנט יעביר לרכזת התכנית טופס מעקב על ההדרכות שבוצעו בשנה שהסתיימה- חתום על ידו ועל ידי המדריך/ה.   


קורסי הבחירה במסגרת התכנית

הלומדים בתכנית מתבקשים לבחור לפחות שלושה קורסי בחירה ממגוון היחידות ההוראה העשיר של מכון מפרשים, בהיקף של 78 שעות אקדמיות. אך יכולים ללמוד במהלך שלוש שנות הלימודים קורסי בחירה נוספים לפי בחירתם ולהנות מקורסים נוספים בסך כולל של עד 160 שעות אקדמיות. ומעבר לכך ניתן להשתתף בקורסי בחירה נוספים בעלות מוזלת.

קורסי הבחירה יילמדו בהתאם למפורט ברשימת הקורסים של מכון מפרשים המתפרסמת ומתעדכנת מדי שנה. הרישום לקורסי הבחירה מותנה בפתיחתם, בקיומו של מקום בקורס בעת הרישום ובתיאום עם רכזת התכנית.

תלמידי התכנית יוכלו לבחור ללמוד קורסי בחירה החל מהסמסטר הראשון ללימודים. קורסי הבחירה מתקיימים במהלך השנה האקדמית – בימים ושעות משתנות על פני השבוע, פרונטליים ומקוונים.

לתלמידים בתכנית תהיה אפשרות להרכיב באופן גמיש ואינדיבידואלי את תכנית קורסי הבחירה בהם יבחרו להשתתף.

 

לצפייה בפירוט הקורסים העומדים לרשות תלמידי התכנית ביחידות ההוראה השונות לחצו כאן


ימי עיון וערבים קליניים

במהלך השנה האקדמית מתקיימים ערבים קליניים בתכנית במסגרת הסדרה "על הסיפון", הכוללים הצגת מקרה על ידי סטודנט מהתכנית, דיון ושיח. מועדי הערבים מתפרסמים בתחילת השנה האקדמית.

כמו כן, הסטודנטים מוזמנים להשתתף במגוון ימי העיון, הערבים הקליניים, ההרצאות המקוונות והכנסים של מכון מפרשים ללא עלות* לאורך שלוש שנות הלימודים בתכנית.

*בכנסים שנתיים הסטודנטים מוזמנים להשתתף ולהירשם בתעריף מוזל.


לצפייה בפירוט ימי העיון והאירועים המוצעים לסטודנטים לחצו כאן


הדרישות לקבלת התעודה של תכנית עוגן

נוכחות של 80% בקורסי הליבה והבחירה

100 שעות הדרכה פרטנית

הגשת עבודה מסכמת בסיום שלוש השנים

תשלום שכר הלימוד


קהל היעד

פסיכולוגים מומחים ומתמחים (החל משנת ההתמחות השלישית), עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים ומטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים. נדרש ניסיון עבודה של שנתיים בפסיכותרפיה, כולל ניסיון במהלך הלימודים.


הרשמה לשנת הלימודים תשפ״ה הסתיימה

לבירורים ולשאלות נוספות ניתן לפנות לטל ברק רכזת התכנית :

ogen@mta.ac.il | ‪+972 52‑782-9926‬

bottom of page