top of page

מידע כללי

תכנית הלימודים כוללת קורסי ליבה לצד קורסי בחירה, נדרש סך כולל של 570 שעות אקדמיות לסיום התכנית. בנוסף, תלמידי התכנית נדרשים להשתתף ב- 100 שעות הדרכה פרטניות בפסיכותרפיה.


תכנית הליבה

הקורסים במסגרת תכנית הליבה יתקיימו בימי שלישי בין השעות 15:00-20:00, לאורך שישה סמסטרים ושלוש שנות לימוד. הקורס "סוגיות אתיות בפסיכותרפיה" יילמד מדי קיץ במסגרת של ארבע סדנאות [מועדי הסדנאות יפורסמו במהלך שנת הלימודים].

סה"כ 19 קורסים בתכנית – סך כולל של 492 שעות אקדמיות בתכנית הליבה (כל קורס הינו בהיקף של 26 שעות אקדמיות). בכל ששת הסמסטרים מתקיימת קבוצת הדרכה בפסיכותרפיה בהם נדרשת הצגת מקרים טיפוליים פעילים.


לפרטים נוספים אודות תכנית הליבה במסלול מבוגרים - לחצו כאן

לפרטים נוספים אודות תכנית הליבה במסלול ילדים, נוער והורות - לחצו כאןהדרכה פרטנית במסגרת התכנית

התכנית מציעה לסטודנטים הדרכה על ידי מדריכים ומדריכות מובילים בתחום האינטגרציה של הפסיכותרפיה בתעריף מוזל של 250 ₪. ההתקשרות בין המודרך למדריך תעשה בתיאום סגל התוכנית, אך התשלום יוסדר ביניהם ויועבר ישירות מהמודרך למדריך. באם הסטודנט מקבל הדרכה מוסדרת במסגרת אחרת הממוקדת באינטגרציה של הפסיכותרפיה - ניתן יהיה לבחון לגופו של מקרה האם ניתן להכיר בה כתחליף ל- 100 שעות ההדרכה. בסיום כל שנת לימודים הסטודנט יעביר לרכזת התכנית טופס מעקב על ההדרכות שבוצעו בשנה שהסתיימה- חתום על ידו ועל ידי המדריך/ה.


למסמך ההנחיות להדרכה פרטנית- לחצו כאן
להורדת טופס המעקב להדרכות אישיות- לחצו כאן

לצפייה ברשימת סגל ההדרכה הפרטנית של תכנית עוגן- לחצו כאן


קורסי הבחירה במסגרת התכנית

קורסי הבחירה יילמדו בהתאם למפורט ברשימת הקורסים של מכון מפרשים המתפרסמת ומתעדכנת מדי שנה. הרישום לקורסי הבחירה מותנה בפתיחתם, בקיומו של מקום בקורס בעת הרישום ובתיאום עם רכזת התכנית.

במסגרת שלוש השנים בתכנית נדרשת השתתפות בקורסי בחירה בהיקף של 78 שעות אקדמיות (כשלושה קורסים).


תלמידי התכנית מוזמנים להנות מקורסי בחירה נוספים עד להיקף של 160 שעות אקדמיות ללא עלות נוספת, ומעבר לכך ניתן להשתתף בקורסי בחירה נוספים בעלות מוזלת.

תלמידי התכנית יוכלו לבחור ללמוד קורסי בחירה החל מהסמסטר הראשון ללימודים.

קורסי הבחירה של התכנית מתקיימים במהלך השנה האקדמית, לתלמידים בתכנית תהיה אפשרות להרכיב באופן גמיש ואינדיבידואלי את תכנית קורסי הבחירה בהם יבחרו להשתתף.


לצפייה בפירוט הקורסים העומדים לרשות תלמידי התכנית ביחידות ההוראה השונות לחצו כאן


ימי עיון וערבים קליניים

הסטודנטים מוזמנים להשתתף במגוון ימי העיון, הערבים הקליניים, ההרצאות המקוונות והכנסים של מכון מפרשים ללא עלות נוספת.


לצפייה בפירוט ימי העיון והאירועים המוצעים לסטודנטים לחצו כאן


הדרישות לקבלת התעודה של תכנית עוגן

  • נוכחות של 80% בקורסי הליבה והבחירה

  • 100 שעות הדרכה פרטנית

  • הגשת עבודה מסכמת בסיום שלוש השנים

  • תשלום שכר הלימוד


קהל היעד לתכנית

פסיכולוגים מומחים ומתמחים (החל משנת ההתמחות השלישית), עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים ומטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים. נדרש ניסיון עבודה של שנתיים בפסיכותרפיה, כולל ניסיון במהלך הלימודים.


bottom of page