top of page

מסלול לפסיכותרפיה במבוגרים

תכנית הליבה | מסלול מבוגרים

מנהלת התכנית: ד"ר ליהי חמל-בלסון


שנה א'


יסודות האינטגרציה של הפסיכותרפיה - ד"ר שרון זיו ביימן, ד"ר אלומה רייס וד"ר רות מסר-קויצקי

בקורס נסקור את ההיסטוריה של התחום ואת התפתחותה של התנועה לקידום האינטגרציה של הפסיכותרפיה, יעסוק בלמידה מעמיקה של מודלים שונים של אינטגרציה ושל היישומים הקליניים שלהם, יבחן את הממצאים והאתגרים המחקריים בתחום ויזמין את משתתפי הקורס לרפלקציה על המשמעויות של החומר הנלמד לעבודתם הטיפולית. הקורס מהווה שער כניסה לעולם האינטגרציה של הפסיכותרפיה.


הגישה הפסיכודינמית, מיפוי זרמים ומודלים בראייה היסטורית - גב' נעמה גרינולד

קורס יסוד בתכנית אשר יעסוק בסקירה היסטורית של התפתחות זרמים בתוך הגישה הפסיכודינמית תוך עמידה על רעיונותיהם המרכזיים, מושגי היסוד שלהם ותפיסתם על תהליכים טיפוליים. תיאוריית הדחף, פסיכולוגיית האגו, זרם יחסי אובייקט, פסיכולוגיית העצמי, הפסיכואנליזה ההתייחסותית והאינטרסובייקטיבית ילמדו וימופו על ציר זמן התפתחותי תוך דיון השוואתי מעמיק, מיפוי שישמש כבסיס לדיון בקשר הטיפולי הן כמצע לשינוי והן כמרחב של שינוי מנקודות המבט של הזרמים השונים בפסיכואנליזה.


יישומים אינטגרטיביים של הטיפול הקונגטיבי התנהגותי- ד"ר ליהי חמל בלסון וד"ר אלה אורן

קורס משותף לשני המסלולים, הקורס יעסוק בשימוש במודלים וכלים קוגניטיביים והתנהגותיים מתוך עמדה אינטגרטיבית. בחלקו הראשון של הקורס ילמדו לעומק מושגי יסוד וטכניקות מרכזיות בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי. תובהר ההבחנה בין חשיבה ועבודה טיפולית ברוח הגל הראשון והשני ב-CBT לעומת הגל השלישי. בהמשכו של הקורס, יודגם ויוסבר כיצד ניתן לעשות שימוש בכלים קוגניטיביים והתנהגותיים באמצעות מודלים שונים של אינטגרציה בפסיכותרפיה. וכן, יוצג ויודגם מודל עבודה ספציפי, המבוסס על יצירת שפה טיפולית משותפת המשלבת בין גישה פסיכודינמית התייחסותית לבין גישה קוגניטיבית-התנהגותית ברוח הגל השלישי ב-CBT. הקורס משלב הרצאות אורח של קלינאים מומחים מהשורה הראשונה אשר המטפלים ב-CBT מעמדה אינטגרטיבית ברוח הגל הראשון, השני והשלישי, במבוגרים ובילדים ונוער.


טיפול מבוסס מנטליזציה MBT - גב' נעמה גרינולד

מנטליזציה היא היכולת לתת משמעות ולפרש את ההתנהגות של עצמי ושל אחרים, באופן מפורש או מובלע, במונחים של מצבים פנימיים ותהליכים נפשיים. הקורס יציג בפני המשתתפים את תיאוריית המנטליזציה שהינה בעשור האחרון אחת מהתיאוריות הפסיכודינמיות העכשוויות המרכזיות. ראש מפתחיה הוא פרופ' פיטר פונגי, פסיכואנליטיקאי העומד בראש מרכז אנה פרויד בלונדון. לתאוריה היבט אינטגרטיבי בהיותה בעלת זיקה לתאוריות התפתחותיות, נוירופסיכולוגיות וקוגניטיביות ומגובה מחקרית, וכן מציעה מגוון רחב של יישומים.התאוריה מלכתחילה פותחה עבור טיפול בהפרעות אישיות קשות בעיקר בורדרליין (BPD),אך במהלך השנים טיפול מבוסס מנטליזציה (MBT) הורחב למגוון רחב ביותר של מצבים בהם קיימת תקיעות בתהליך הטיפולי והיא רלוונטית למגוון הפרעות, אוכלוסיות ומסגרות טיפוליות (פרטני, קבוצתי, מערכתי). בקורס נלמד על הבסיס ההתפתחותי של מנטליזציה, נכיר מושגים בסיסיים בתאוריה, ונציג את עקרונות עבודה הייחודיים לה במסגרות (settings) התערבות שונות. בחלקו השני של הקורס יתקיימו סימולציות של המשתתפים ותרגול טכניקות מנטליסטיות מגוונות.

הדרכה באינטגרציה של הפסיכותרפיה א' ב'

קבוצת הדרכה שנתית, הקבוצה מבוססת על הצגות מקרה של חברי וחברות הקבוצה ושמה דגש על התבוננות וחשיבה אינטגרטיבית, זיהוי גישות טיפול שונות, טכניקות טיפוליות, העמקה והמשגה בין תאוריה ופרקטיקה על מנת להעשיר חשיבה ותנועה בהתאם לצרכי המטופל. ההדרכה הקבוצתית מאפשרת חשיפה לעבודת הסטודנטים האחרים, מקדמת דיון מתוך ריבוי פרספקטיבות תאורטיות של העבודה הקלינית וחשיפה למקרים מתוך קשת רבה של הקשרים, אוכלוסיות ודרכי טיפול.


שנה ב'


טיפול קצר מועד מעמדה אינטגרטיבית ד"ר שרון זיו-ביימן

הקורס יציע מבט על מיקוד בטיפול ומשך הזמן של הטיפול כרכיבים של כל תהליך טיפולי וסקירה של הרקע להתפתחותם של מודלים ממוקדם וקצרי מועד בפסיכותרפיה. נדון בהבדל בין התערבות במשבר לטיפול ממוקד וקצר מועד. נתמקד במודלים טיפוליים ממוקדים וקצרי מועד מגישות שונות תוך היכרות מפורטת עם המיומנויות הטיפוליות הרלוונטיות. בליבת הקורס נעסוק בשימוש בזמן כמשאב ובמודלים של טיפול קצר מועד מתוך עמדה אינטגרטיבית. החומר הנלמד יודגם ויומחש באמצעות דיון במקרים טיפוליים.


עקרונות הגישה ההתייחסותית – ד"ר רון נסים וד"ר שרון זיו-ביימן

הקורס יציע היכרות מקיפה עם הרקע להתהוותה של הגישה ההתייחסותית ופרספקטיבה עשירה על תהליך התפתחותה. הוא יעניק ללומדים ידע נרחב ומאורגן על עקרונות הגישה, התיאורטיקנים המובילים אותה והנושאים המרכזיים בהם היא עוסקת, תוך התמקדות במודלים של אינטרסובייקטיביות, ובאיפיון של מטרות, ממדים, תהליכים וכלים של התהליך הטיפולי בראייה התייחסותית. ננסה להבין לעומק מושגים המצויים בליבתה של הגישה, ביניהם: פרשנות כהבניה הדדית, הפלטפורמה החסרה, הדיאלקטיקה של תקווה ופחד, אנאקטמנט, השלישי ההתייחסותי, פורמליזציה של חוויות ומנטליזציה, דיאלקטיקה בין ספונטניות לבין ריטואלים ובין עבודה פרשנית לבין עבודה אקספרסיבית בתהליך הטיפולי , חשיפה עצמית של המטפל ועוד.


טיפול חוויתי דינמי אינטגרטיבי EDT - מר אבישי בן שטרית וד"ר הדר ברנט-פרידלר

גישת ה-EDT (Experimental Dynamic Therapy), הינה גישה דינאמית חווייתית הרגישה לזמן. הגישה מדגישה את חשיבות החוויה והביטוי האדפטיבי של רגשות לבריאות הנפשית. הגישה אינטגרטיבית ומבוססת על ההבנה של תיאוריות פסיכודנאמיות (פרויד, תיאוריית האגו, גישת יחסי-אובייקט, קוהוט, הגישה ההתייחסותית, מאלן ודבנלו) והתערבויות מגישות שונות, כולל מה-CBT. ההתערבויות הנ"ל מאפשרות האצה של התהליך הטיפולי וקיצורו. במהלך הקורס נכיר את גישתה של ד"ר McCullough Leigh, הנקראת Affect Phobia Therapy (APT).


פסיכופתולוגיה מעמדה אינטגרטיבית- ליאור בירן וד"ר אלומה רייס

בקורס זה נבחן מודלים שונים לאבחון פסיכופתולוגיה ונראה את השימוש אותו אנחנו יכולים לעשות במודלים הללו כקלינאים. בכך, ננסה לייצר גשר בין הפתולוגיה לקליניקה ונחקור את הנושא מתוך נקודת מבט פרגמטית. לצורך כך, נבחן מודלים שונים לאבחון ונתרגל אותם עם מטופלים שונים.


הדרכה באינטגרציה של הפסיכותרפיה ג' ד'

קבוצת הדרכה שנתית, הקבוצה מבוססת על הצגות מקרה של חברי וחברות הקבוצה ומטרה לייצר מרחב בטוח ומאפשר עבור המשתמשים כך שיספק להם אפשרויות להתייעץ על מקרים טיפוליים, לגבש את זהותם המקצועית ולצמוח מתוך עמדה אינטגרטיבית.


שנה ג'


פסיכותרפיה במצבי טראומה ודיסוציאציה- ד"ר רון נסים

הקורס מספק מסגרת תיאורטית וקלינית התייחסותית להמשגה של מהות החוויה הטראומתית וההתארגנות הנפשית בעקבותיה. במהלכו יילמד ידע לגבי תהליכי הדיסוציאציה של הנפש בעקבות טראומה, והבנת השלכות ארוכות טווח של טראומת ילדות, כפיית החזרה, תהליכי דיסוציאציה והזדהות עם התוקפן. כמו כן, הקורס יקנה מיומנויות בסיסיות לטיפול בנפגעי טראומה בילדות מהגישה ההתייחסותית: עיבוד טראומה, התמודדות עם מצבים דיסוציאטיביים בטיפול והיחלצות משחזורים בקשר הטיפולי.


מבט אינטגרטיבי על טראומה- גישות מבוססות התקשרות, רגש וחוויה לטיפול בטראומה – גב' מיכל זיו

בקורס נלמד על הבנת הטראומה והטיפול בה דרך נקודות מבט שונות הכוללות בין השאר ממצאים עדכניים במחקר מדעי המוח, נוירוביולוגיה של רגשות, תאוריית ההתקשרות ומחקרי התקשרות מודרניים, התאוריה הפולי-ואגאלית, השפעת הטראומה על הגוף וחשיבות העבודה עם הגוף בטיפול בטראומה, השפעת חוויות שליליות על התפתחות הנפש והמוח ותאוריות המתמקדות בעבודה רגשית וחוויתית כמפה טיפולית. בקורס יושם דגש על שילוב ההבנה התאורטית והמושגים הנלמדים להקשרים קליניים. הקורס ישלב הרצאות, הדגמות, תרגילים חוויתיים ודיון בדוגמאות טיפוליות של המשתתפים.


הקשר הטיפולי מעמדה אינטגרטיבית, "איך אנחנו יושבים בחדר?" - יפורסם בהמשך

סדנה קלינית העוסקת בסוגיית הקשר הטיפולי והאופן בו קשר זה משרת את הטיפול ומניע אותו קדימה. במהלכה נעסוק בסוגיה זו מתוך מספר נקודות מבט תיאורטיות וניישם לאורך הסמסטר למידה זו דרך שיתוף בסוגיות טיפוליות הנוגעות לקשר הטיפולי בחדר.


מפת דרכים לאינטגרציה- ד"ר רון נסים

הקורס מהווה מסגרת מסכמת לתכנים והמודלים השונים שנלמדו לאורך שלוש שנות התכנית תוך דגש על התמקמות ועיבוד אישי לדרך המסוימת והייחודית לעשות אינטגרציה בטיפול. הקורס יכלול את ארבעת הגישות המרכזיות לאינטגרציה בפסיכותרפיה וסקירה של רעיונות/התערבויות טיפוליות עיקריות שנלמדו בקורסים השונים והאופן בו הם משתלבים בתפיסת העולם האינטגרטיבית לטיפול. במהלכו ננסה לחשוב על המטופל הספציפי והטיפול המסוים המתווים את הגישה הטיפולית וההתערבויות הטיפוליות הספציפית, או לחילופין את המעבר ו/או האינטגרציה לגישות אחרות. בתוך כך נדון בשילוב של טיפול תרופתי ופסיכותרפיה וכן במעבר בין הטיפול האישי, הזוגי והמשפחתי בראיה אינטגרטיבית.


הדרכה באינטגרציה של הפסיכותרפיה ה' ו'

קבוצת ההדרכה מהווה מרחב שנועד לאפשר למידה, התנסות והפנמה של אינטגרציה בין הידע התיאורטי וההתנסות הקלינית סביב מוקד של אינטגרציה בפסיכותרפיה. בשנה השלישית המוקד של קבוצת ההדרכה יהיה העמקת וביסוס החיבור של הידע שנרכש לאורך כל שנות הלמידה לתוך הזהות האישית-מקצועית והסגנון הטיפולי של המטפל. בתוך כך, הקורס ילווה את הסטודנטים בכתיבת מקרה הסיום, שנועדה לעודד ולקדם גיבוש של הידע והכלים שנרכשו במהלך הלימודים בתכנית.


סוגיות אתיות בפסיכותרפיה- ד"ר דפנה פלטי

הקורס יעסוק באתיקה המקצועית של טיפול פסיכותרפויטי, יציג את מרכזיותה וחיוניותה של חשיבה אתית מקצועית בעבודת המטפלים בפסיכותרפיה, יציע הכרות עם חוקים רלבנטיים לעבודה הטיפולית ואת ההבדלים בין כללי חוק לבין כללי אתיקה.ויאפשר רכישה ושכלול מיומנות בזיהוי, הגדרה, ניתוח וקבלת הכרעה בדילמות אתיות בטיפול.זאת תוך התנסות בדיונים מקצועיים – אתיים ופיתוח מודעות לצורך החיוני בקיומם. הקורס מורכב מארבע סדנאות אשר נלמדות במהלך הקיץ.

bottom of page