top of page

מסלול לפסיכותרפיה בילדים, נוער והורות

תכנית הליבה | מסלול ילדים נוער והורות

מנהלת התכנית: ד"ר אסתר במברגר


שנה א'


יסודות האינטגרציה של הפסיכותרפיה - ד"ר שרון זיו ביימן וד"ר הדר ברנט פרידלר

בקורס נסקור את ההיסטוריה של התחום ואת התפתחותה של התנועה לקידום האינטגרציה של הפסיכותרפיה, יעסוק בלמידה מעמיקה של מודלים שונים של אינטגרציה ושל היישומים הקליניים שלהם, יבחן את הממצאים והאתגרים המחקריים בתחום ויזמין את משתתפי הקורס לרפלקציה על המשמעויות של החומר הנלמד לעבודתם הטיפולית. הקורס מהווה שער כניסה לעולם האינטגרציה של הפסיכותרפיה.


הגישה הפסיכודינמית, מיפוי זרמים ומודלים בראייה היסטורית - גב' נעמה גרינולד

קורס יסוד בתכנית אשר יעסוק בסקירה היסטורית של התפתחות זרמים בתוך הגישה הפסיכודינמית תוך עמידה על רעיונותיהם המרכזיים, מושגי היסוד שלהם ותפיסתם על תהליכים טיפוליים. תיאוריית הדחף, פסיכולוגיית האגו, זרם יחסי אובייקט, פסיכולוגיית העצמי, הפסיכואנליזה ההתייחסותית והאינטרסובייקטיבית ילמדו וימופו על ציר זמן התפתחותי תוך דיון השוואתי מעמיק, מיפוי שישמש כבסיס לדיון בקשר הטיפולי הן כמצע לשינוי והן כמרחב של שינוי מנקודות המבט של הזרמים השונים בפסיכואנליזה.


יישומים אינטגרטיביים של הטיפול הקונגטיבי התנהגותי- ד"ר ליהי חמל בלסון וד"ר אלה אורן

קורס משותף לשני המסלולים, הקורס יעסוק בשימוש במודלים וכלים קוגניטיביים והתנהגותיים מתוך עמדה אינטגרטיבית. בחלקו הראשון של הקורס ילמדו לעומק מושגי יסוד וטכניקות מרכזיות בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי. תובהר ההבחנה בין חשיבה ועבודה טיפולית ברוח הגל הראשון והשני ב-CBTלעומת הגל השלישי. בהמשכו של הקורס, יודגם ויוסבר כיצד ניתן לעשות שימוש בכלים קוגניטיביים והתנהגותיים באמצעות מודלים שונים של אינטגרציה בפסיכותרפיה. וכן, יוצג ויודגם מודל עבודה ספציפי, המבוסס על יצירת שפה טיפולית משותפת המשלבת בין גישה פסיכודינמית התייחסותית לבין גישה קוגניטיבית-התנהגותית ברוח הגל השלישי ב-CBT. הקורס משלב הרצאות אורח של קלינאים מומחים מהשורה הראשונה אשר המטפלים ב-CBT מעמדה אינטגרטיבית ברוח הגל הראשון, השני והשלישי, במבוגרים ובילדים ונוער.


יסודות הטיפול האינטגרטיבי בילדים ונוער - ד"ר אסתר במברגר

בקורס נערוך הכרות עם סוגיות קליניות מרכזיות בתחום הפסיכותרפיה בילדים ונוער בראייה אינטגרטיבית. תוצג התבוננות מתוך מגוון גישות תיאורטיות התורמות להבנה רב ממדית של עולמו הפנימי של הילד ומערכות היחסים התורמות להתפתחותו, והדרכים האפשריות לריפויה אצל ילדים (תיאוריית ההתקשרות, הגישה ההתייחסותית, גישות התנהגותיות קוגניטיביות, ותיאוריות מערכתיות). בנוסף תעשה הכרות עם האופנויות השונות למפגש וטיפול בילדים- מפגשים פרטניים, מפגשים דיאדיים ומפגשים בהרכבים משפחתיים שונים. יוצגו דרכי עבודה המדגישות מוקדים שונים להתערבות ואת הטכניקות הטיפוליות המותאמות להן. בקורס נבחן כיצד הסתכלות רב ממדית זו, תורמת לחשיבה ועשייה קלינית אינטגרטיבית של המטפל בילדים מתבגרים והוריהם, תוך שילוב של המושגים התיאורטיים הנלמדים, הקשרים קליניים והתנסויות טיפוליות של הסטודנטים עם ילדים והוריהם. הקורס ישלב הרצאות, דיונים בתיאורי מקרה, הדגמות, תרגילים חווייתיים בכתה והפניות לחומר קריאה מומלץ בעברית ואנגלית.


הדרכה באינטגרציה של הפסיכותרפיה א' ב'

קבוצת הדרכה שנתית, הקבוצה מבוססת על הצגות מקרה של חברי וחברות הקבוצה ושמה דגש על התבוננות וחשיבה אינטגרטיבית, זיהוי גישות טיפול שונות, טכניקות טיפוליות, העמקה והמשגה בין תאוריה ופרקטיקה על מנת להעשיר חשיבה ותנועה בהתאם לצרכי המטופל. ההדרכה הקבוצתית מאפשרת חשיפה לעבודת הסטודנטים האחרים, מקדמת דיון מתוך ריבוי פרספקטיבות תאורטיות של העבודה הקלינית וחשיפה למקרים מתוך קשת רבה של הקשרים, אוכלוסיות ודרכי טיפול.שנה ב'


פסיכופתולוגיה מעמדה אינטגרטיבית א'- ד"ר ליהי חמל בלסון וד"ר הדר ברנט פרידלר

הקורס יציג זווית התבוננות אינטגרטיבית על הפרעות נפשיות וקשיים רגשיים בגיל הילדות וההתבגרות. הקורס הוא סמסטריאלי דו-שנתי, כשבכל שנה יילמדו הפרעות שונות- בחלק א' ילמדו הפרעות חרדה, הפרעות התנהגות, הפרעות הקשורות במצבי טראומה ודיסוציאציה והפרעות התמכרות. נדון בחשיבות תהליך האבחון וההמשגה לשם בניית תכנית טיפול והערכת תוצאותיו, במסגרת פסיכותרפיה מכוונת אינטגרציה, המציבה במרכזה את האדם המתמודד עם הקושי. יסקרו דרכים מרכזיות לאבחון, מיון והמשגה של פסיכופתולוגיה, מתוך ניסיון לייצר מפת דרכים רב-מימדית ורחבה לסיווג, הכוללת מגוון "שפות" ופרספקטיבות אלטרנטיביות. בתוך כך, נתייחס לאבחנה מתוך זווית התבוננות פנומנולוגית, פסיכודינמית, קוגניטיבית-התנהגותית, מערכתית ורב-תרבותית, וכן יסקרו מודלים המנסים לשלב בין ההתבוננויות השונות לכדי המשגת-על אינטגרטיבית (מודלים טרנסדיאגנוסטיים). כמו כן, יוצגו דילמות ייחודיות הנוגעות לאבחון פסיכופתולוגיה בילדים ונוער, כגון קשיים הקשורים ביחסים מוקדמים או התייחסות להיבטים התפתחותיים. הקורס ישלב ידע תיאורטי מעמיק, הרצאות אורח של קלינאים מומחים בהפרעות הספציפיות, והתנסות של הסטודנטים בתהליכי המשגה ובניית תכנית טיפול מעמדה אינטגרטיבית למטופל המתמודד עם ההפרעה.


עקרונות הגישה ההתייחסותית – ד"ר רון נסים וד"ר אסתר במברגר

הקורס יציע היכרות מקיפה עם הרקע להתהוותה של הגישה ההתייחסותית ופרספקטיבה עשירה על תהליך התפתחותה. הוא יעניק ללומדים ידע נרחב ומאורגן על עקרונות הגישה, התיאורטיקנים המובילים אותה והנושאים המרכזיים בהם היא עוסקת, תוך התמקדות במודלים של אינטרסובייקטיביות, ובאיפיון של מטרות, ממדים, תהליכים וכלים של התהליך הטיפולי בראייה התייחסותית. ננסה להבין לעומק מושגים המצויים בליבתה של הגישה, ביניהם: פרשנות כהבניה הדדית, הפלטפורמה החסרה, הדיאלקטיקה של תקווה ופחד, אנאקטמנט, השלישי ההתייחסותי, פורמליזציה של חוויות ומנטליזציה, דיאלקטיקה בין ספונטניות לבין ריטואלים ובין עבודה פרשנית לבין עבודה אקספרסיבית בתהליך הטיפולי , חשיפה עצמית של המטפל ועוד.


טיפול בהורות בגישה האינטגרטיבית - גב' מיכל זיו

בקורס זה נעסוק ב סוגיות קליניות מרכזיות בתחום העבודה הטיפולית עם הורים בראייה אינטגרטיבית, נבחן כיצד הסתכלות רב ממדית זו, תורמת לגיבוש עמדה טיפולית ולבניית ברית טיפולית עם ההורים לצורך קידום מטרות טיפוליות הקשורות ליחסים עם הילד ולתפקודו. נעסוק בהבנה של מורכבות התפקיד ההורי, נשוחח על האתגר שעיסוק בהורות ובזוג ההורים מציב בפני המטפלים, ונדון בחשיבות בניית ארגז כלים מגוון ומפת דרכים להתקדמות הטיפול במטרה להיטיב את הקשר הורה-ילד ולשפר את יכולות הויסות ההוריות לטובת קידום ההסתגלות והתפקוד של הילד ושיפור ה-WELL BEING של ההורים והילד. בקורס יוצגו מגוון גישות תיאורטיות למיפוי צרכי ההורים לשם גיבוש מטרות טיפוליות רלוונטיות ויושם דגש על תרגום המושגים התיאורטיים הנלמדים להקשרים קליניים ולהתערבויות טיפוליות מעשיות. במהלך הקורס ישולבו הצגות מקרה ודוגמאות קליניות, התנסות ותרגול חוויתי בהמשגת מקרים ודרכי התערבות.


בחירה מתוך 2:


גישת DBT בטיפול בילדים ונוער - גב' נורית שחר

גישת הטיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT) הינה גישה אינטגרטיבית הכוללת שימוש באלמנטים של טיפול קוגניטיבי- התנהגותי, תמיכתי, דינאמי בגישת העצמי ובגישת יחסי האובייקט, אלמנטים מתוך הגישה האינטרסובייקטיבית ואלמנטים מתוך תורת הזן-בודהיזם. גישת הטיפול מיועד להפרעה בוויסות רגשי וחוסר יציבות, ויעילה אף ובעיקר במקרים של התנהגות אובדנית כרונית, ונמצאה כיעילה בטיפול במבוגרים ומתבגרים ולאחרונה יש עדות ליעילותה גם בילדים. במסגרת הקורס נערוך סקירה קצרה של גישות תיאורטיות וטיפוליות בהפרעת אישיות גבולית, ונבין את המושג הפרעה בוויסות רגשי מבחינה פסיכולוגית ונוירו-ביולוגית והתיאוריה הביו-סוציאלית. נלמד עקרונות בסיסיים של הגישה הטיפולית הפרטנית- על מה ואיך עובדים, יוצג הבסיס התיאורטי של לימוד מיומנויות.


שילוב התבוננות נרטיבית בטיפול בילדים נוער והוריהם גב' שלומית גילוני ברק

בני האדם הם יצורים פרשניים ומספרי סיפורים, אנחנו מבינים את חיינו דרך סיפורים. הסיפורים מארגנים את החיים שלנו ונותנים להם פשר ותחושת רציפות. הם נרקמים בתוך יחסים, אירועי חיים והחברה בה אנו חיים. אולם מה מהסיפור נכתב עבורנו ומתי אנחנו הסופרים של עצמנו? הגישה הנרטיבית צמחה מתוך רעיונות פוסט מודרניים ופוסט סטרוקטורליים. היא יוצאת מתוך עמדה מכבדת ונטולת שיפוטיות, המתייחסת לילדים ולמבוגרים כמומחים לחייהם. הגישה מחזקת את מקומו של הילד כבעל מיומנויות, כישורים, אמונות, ערכים, ושאיפות - ורואה בהם כלים לשינוי, תוך כתיבה מחודשת של סיפור חייו. בקורס נכיר את הבסיסים הפילוסופיים והתיאורטיים של הגישה, נכיר ונתנסה בפרקטיקות טיפוליות ('מפות') מרכזיות: החצנת הבעיה, רגעים יחודיים, הרחבת הסיפור המועדף, שיחות הת-חברות, וטקסי הגדרה. הלמידה תשלב הרצאות, דיונים, תרגילים וצפייה בקטעי וידאו.


הדרכה באינטגרציה של הפסיכותרפיה ג' ד'

קבוצת הדרכה שנתית, הקבוצה מבוססת על הצגות מקרה של חברי וחברות הקבוצה ושמה דגש על התבוננות וחשיבה אינטגרטיבית, זיהוי גישות טיפול שונות, טכניקות טיפוליות, העמקה והמשגה בין תאוריה ופרקטיקה על מנת להעשיר חשיבה ותנועה בהתאם לצרכי המטופל. ההדרכה הקבוצתית מאפשרת חשיפה לעבודת הסטודנטים האחרים, מקדמת דיון מתוך ריבוי פרספקטיבות תאורטיות של העבודה הקלינית וחשיפה למקרים מתוך קשת רבה של הקשרים, אוכלוסיות ודרכי טיפול.


שנה ג'


פסיכופתולוגיה מעמדה אינטגרטיבית ב'- ד"ר ליהי חמל בלסון וד"ר הדר ברנט פרידלר

הקורס יציג זווית התבוננות אינטגרטיבית על הפרעות נפשיות וקשיים רגשיים בגיל הילדות וההתבגרות. הקורס הוא סמסטריאלי דו-שנתי, כשבכל שנה יילמדו הפרעות שונות- בחלק ב' ילמדו הפרעות הפרעות קשב וריכוז, דכאון ואובדנות, הפרעות סומטיזציה וקשיים רגשיים הנלווים להתפתחות זהות מינית. נדון בחשיבות תהליך האבחון וההמשגה לשם בניית תכנית טיפול והערכת תוצאותיו, במסגרת פסיכותרפיה מכוונת אינטגרציה, המציבה במרכזה את האדם המתמודד עם הקושי. יסקרו דרכים מרכזיות לאבחון, מיון והמשגה של פסיכופתולוגיה, מתוך ניסיון לייצר מפת דרכים רב-מימדית ורחבה לסיווג, הכוללת מגוון "שפות" ופרספקטיבות אלטרנטיביות. בתוך כך, נתייחס לאבחנה מתוך זווית התבוננות פנומנולוגית, פסיכודינמית, קוגניטיבית-התנהגותית, מערכתית ורב-תרבותית, וכן יסקרו מודלים המנסים לשלב בין ההתבוננויות השונות לכדי המשגת-על אינטגרטיבית (מודלים טרנסדיאגנוסטיים). כמו כן, יוצגו דילמות ייחודיות הנוגעות לאבחון פסיכופתולוגיה בילדים ונוער, כגון קשיים הקשורים ביחסים מוקדמים או התייחסות להיבטים התפתחותיים. הקורס ישלב ידע תיאורטי מעמיק, הרצאות אורח של קלינאים מומחים בהפרעות הספציפיות, והתנסות של הסטודנטים בתהליכי המשגה ובניית תכנית טיפול מעמדה אינטגרטיבית למטופל המתמודד עם ההפרעה.טיפול בטראומה מעמדה אינטגרטיבית בילדים נוער והורים- גב' שלומית גילוני ברק

טראומה בילדות, מתרחשת בשלבים שהם קריטיים מבחינה התפתחותית ולכן מובילה להשלכות קשות, כרוניות ועיקשות בהשפעתן על הנפש. המחקר מצביע כי טראומה בילדות פוגעת בהתפתחות המוח ומשפיעה על התפתחות רגשית, קוגניטיבית וחברתית של ילדים ונוער. ככל שהטראומה אינה מטופלת השלכותיה ניכרות בטווח הארוך ובבגרות. הקורס מציע להוסיף את "עדשת הטראומה" למטפל כדי שיוכל לזהות ולטפל טוב יותר בילדים שחוו אירועים טראומטיים ובהוריהם מתוך עמדה אינטגרטיבית. נכיר את האבחנות וההפרעות השונות בעקבות הטראומה על ציר ההתפתחות, טריגרים טראומטיים ,גורמי סיכון ומשאבים ולעבדם. נכיר את הקשר בין טראומה והתקשרות, את "שפת הדיבור" עם הילד ועם המתבגר, את העבודה המערכתית עם ההורים ונתן מקום לתהליכי ויסות, חמלה וself care של המטפלים.  יושם דגש על שילוב בין הבנה תאורטית וקלינית ועל אינטגרציה בין גישות שונות לטיפול בטראומה. הלמידה תשתלב הרצאות, התנסויות, הדגמות ודיון בדוגמות טיפוליות של המשתתפות.


מפת דרכים לאינטגרציה בפסיכותרפיה ד"ר אסתר במברגר

הקורס מהווה מסגרת מסכמת לתכנים והמודלים השונים שנלמדו לאורך שלוש שנות התכנית תוך דגש על התמקמות ועיבוד אישי לדרך המסוימת והייחודית לעשות אינטגרציה בטיפול. הקורס יכלול את ארבעת הגישות המרכזיות לאינטגרציה בפסיכותרפיה וסקירה של רעיונות/התערבויות טיפוליות עיקריות שנלמדו בקורסים השונים והאופן בו הם משתלבים בתפיסת העולם האינטגרטיבית לטיפול. ננסה לחשוב על הילד הוריו והקשרים בינהם וההתוויות לבחירת שערי הכניסה להתערבות המתאימים ביותר ליצירת שינוי בבריאות הנפשית של הילד. ובהמשך נעסוק בשיקולי הדעת המנחים את בחירת הגישה הטיפולית וההתערבויות הטיפוליות הספציפיות עם הילד, ההורים ומערכות נוספות סביבו, בשלבים שונים של הטיפול. בתוך כך נדון בתנועה שנדרש אליה המטפל במעברים בין הטיפול בילד ובמתבגר לטיפול בהוריו וביחסים בינהם בהרכבים משפחתיים משתנים. בנוסף, לעזור לכל סטודנט/ית להתמקם בדרך המסוימת והייחודית של כל אחד ואחת לעשות אינטגרציה בטיפול בילדים מתבגרים והוריהם. בכך ננסה לעשות אינטגרציה לאינטגרציה ונתייחס למטפל כסובייקט ולבחירה הספציפית שלו בגישה/הגישות הטיפוליות המרכזיות שעל פיהם הוא עובד והעקרונות שמשפיעים על הבחירות הטיפוליות שלו והמעברים ביניהם בעבודה טיפולית עם ילדים נוער ומשפחות.


התערבויות ממוקדות קשר בטיפול בהורה ובילד - ד"ר הדר ברנט פרידלר

כיום יש בסיס מידע נרחב, קליני ומחקרי, המצביע על מרכזיות הקשר הבין אישי, הורי ומשפחתי לבריאותו ורווחתו של הפרט. הדבר נכון במיוחד בבואנו לטפל בקשיים של ילדים ובני נוער. להורה או דמות ההתקשרות הראשית של הילד, תפקיד מרכזי כסוכן של שינוי בכל הקשור להתפתחות ורווחת הילד.

הספרות המחקרית והקלינית מצביעה על ההשפעות המשמעותיות של התערבויות ממוקדות קשר על קשיים של ילדים ובני נוער. התערבויות כאלו יכולות להיעשות בתוך טיפול פרטני להורה, טיפול בהורות, טיפול הורה-ילד או כחלק מהטיפול בילד, במסגרת המפגשים עם ההורים. מטרת התערבויות אלו לטפל במצבים של הפרעה במערכות היחסים או לתמוך בהורה לסייע לילדו במצבים בהם ארועים טראומתיים או קשיים רגשיים והתפתחותיים אחרים מאיימים על ההתפתחות הנפשית של הילד.

בקורס נדון בהתערבויות ממוקדות קשר ממודלים שונים (טיפול משפחתי, טיפול הורה-ילד, טיפול בהורות) המותאמים לילדים בגילאי ינקות עד ההתבגרות. נתייחס לנסיבות שונות הקוראות לשלב התערבויות ממוקדות קשר הורה-ילד בטיפול בקשיים של ילדים, וכיצד הבנת הנסיבות והפורמולציה של הטיפול משפיעות על ההתמקמות של המטפלת, המטרות הטיפוליות ודרכי ההתערבות.

נתרגל התבוננות באינטרקציה הורה-ילד-משפחה, בחירת שערי כניסה להתערבות ואופנויות שונות של התערבות. נדון כיצד החזקת ההורה במיינד של המטפלת והכרה במיטיבות של ההורה לצד הערכה של הרגישות והפגיעות של ההורה מהווה חלק ממנגנון השינוי. הלמידה תעשה דרך הרצאות, דיון, וויניאטות טיפוליות


הדרכה באינטגרציה של הפסיכותרפיה ה' ו'

קבוצת ההדרכה מהווה מרחב שנועד לאפשר למידה, התנסות והפנמה של אינטגרציה בין הידע התיאורטי וההתנסות הקלינית סביב מוקד של אינטגרציה בפסיכותרפיה. בשנה השלישית המוקד של קבוצת ההדרכה יהיה העמקת וביסוס החיבור של הידע שנרכש לאורך כל שנות הלמידה לתוך הזהות האישית-מקצועית והסגנון הטיפולי של המטפל. בתוך כך, הקורס ילווה את הסטודנטים בכתיבת מקרה הסיום, שנועדה לעודד ולקדם גיבוש של הידע והכלים שנרכשו במהלך הלימודים בתכנית.


סוגיות אתיות בפסיכותרפיה- ד"ר דפנה פלטי

הקורס יעסוק באתיקה המקצועית של טיפול פסיכותרפויטי, יציג את מרכזיותה וחיוניותה של חשיבה אתית מקצועית בעבודת המטפלים בפסיכותרפיה, יציע הכרות עם חוקים רלבנטיים לעבודה הטיפולית ואת ההבדלים בין כללי חוק לבין כללי אתיקה.ויאפשר רכישה ושכלול מיומנות בזיהוי, הגדרה, ניתוח וקבלת הכרעה בדילמות אתיות בטיפול. זאת תוך התנסות בדיונים מקצועיים – אתיים ופיתוח מודעות לצורך החיוני בקיומם. הקורס מורכב מארבע סדנאות אשר נלמדות במהלך הקיץ.

לבירורים ולשאלות נוספות ניתן לפנות לטל ברק רכזת התכנית :

ogen@mta.ac.il | ‪+972 52‑782-9926‬

bottom of page