top of page
Nautical Rope

עוגן

בית ספר לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה - תכנית תלת שנתית

אודות התכנית

עוגן - בית ספר לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה - תכנית תלת שנתית.


התכנית שמה לעצמה למטרה להכשיר מטפלים בעלי יכולת לאינטגרציה בין גישות טיפול, מקנה למטפלים מפות אינטגרטיביות להמשגת המצוקות של מטופלים, כלים לבחירת מטרות הטיפול ויצירת תמהילים מגוונים של טכניקות טיפוליות, תוך פיתוח יכולות לנוע בין ניהול הקשר הטיפולי לבין מטרות הטיפול בהתאם לצרכי המטופל.

ברוח האינטגרציה התכנית מתאימה למטפלים ממגוון מקצועות טיפוליים ובשלבי התפתחות מקצועיים שונים, וערוכה לתת מענה דיפרנציאלי עבור כל אחד ואחת מהלומדים בהתאם לשלב המקצועי בו הוא נמצא


הקורסים בתוכנית מקנים ידע בגישות טיפוליות מגוונות, היכרות מעמיקה עם מודלים של אינטגרציה, ידע עשיר על רכיבי הטיפול השונים מתוך עמדה אינטגרטיבית, התנסות נרחבת בהדרכה מתוך עמדה אינטגרטיבית ומבחר עשיר של קורסי בחירה.


הלומדים ילוו באופן צמוד על ידי צוות התכנית לכל אורך הדרך ובתהליך התפתחותם המקצועי.

מנהלת התכנית: ד"ר אסתר במברגר 

וועדת ההיגוי: מר ליאור בירן, ד"ר אסתר במברגר, גב' נעמה גרינולד, ד"ר שרון זיו ביימן, ד"ר ליהי חמל בלסון, ד"ר רון נסים

רכזת התכנית: גב' ליאור קזנטיני רפאלי

הרשמה לשנת הלימודים תשפ״ה הסתיימה

לשאלות נוספות ניתן לפנות לרכזת התכנית טל ברק -
 ogen@mta.ac.il
052-7829926

סגל התכנית

מסלול לפסיכותרפיה בילדים, נוער והורות

תכנית הלימודים

מסלול לפסיכותרפיה במבוגרים

רישום וקבלה

קורסי בחירה

בואו לשמוע את ד"ר שרון זיו ביימן, מנהלת מכון מפרשים
מספרת על עוגן : 

לשאלות נוספות ניתן לפנות לרכזת התכנית טל ברק -
 ogen@mta.ac.il
052-7829926
bottom of page