top of page

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד, מחזור אוקטובר 2023
קהל יעד

פסיכולוגים מומחים ומתמחים (החל משנת ההתמחות השלישית), עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים.

נדרש ניסיון עבודה של שנתיים בפסיכותרפיה, כולל ניסיון במהלך הלימודים.


הגשת מועמדות והליך הקבלה

להגשת המועמדות יש לשלוח אלינו למייל: ogen@mta.ac.il

(1)   קורות חיים מקצועיים

(2)   תעודות סיום תואר ראשון ושני

(3)   תמונת פספורט

(4)   שתי המלצות כתובות בטקסט חופשי.

בנושא המייל יש לציין: "שם מלא + הגשת מועמדות למסלול ילדים נוער והורות/מבוגרים"


ניתן להגיש עד ל-4 במאי 2023.

הגשת המועמדות אינה כרוכה בתשלום.

מועמדים העומדים בתנאי הקבלה יזומנו לראיון מקוון עם סגל התכנית החל מחודש מרץ 2023.


הודעת קבלה/אי קבלה תימסר מצוות התכנית, לא יאוחר מסוף חודש מאי 2023.

שכר לימוד

שכר הלימוד עבור התכנית הינו  12,200 ₪ לשנה אקדמית.

שכר הלימוד ישולם לכל אחת מהשנים האקדמיות מדי תחילת שנה, באמצעות כרטיס אשראי או בצ'קים בפריסה עד ל-12 תשלומים.

הנחת רישום מוקדם בסך 500₪ שקלים לשנת הלימודים תשפ"ד תינתן לתלמידים שיסדירו את שכר הלימוד המלא עד לתאריך 30/06/23. 

בכל מקרה, הסדרת יתרת שכר הלימוד של שנת תשפ"ד תושלם עד ליום ב' 31/07/23.

 


לפרטים נוספים, כתבו לנו!

ogen@mta.ac.il


bottom of page