top of page
תכניות הכשרה במכון מפרשים

DBT - תכנית הכשרה דו שנתית

היקף הקורס: 168 שעות אקדמיות

הפרעות אישיות בכלל והפרעת אישיות גבולית בפרט מהוות אתגר למאבחן, לתיאורטיקן ולמטפל. מאפיינים של אי יציבות אפקטיבית, התנהגותית, בין אישית ולעיתים אף קוגניטיבית ופיזיולוגית באים לידי ביטוי בין השאר בתנודתיות מצב הרוח, אימפולסיביות, יחסים בינאישיים שבירים, העדר אמון בעצמי ובאחר, בלבול בזהות, התנהגות ברת סיכון, בעיות בריכוז, בעיות סומטיות וקשיים בשינה ובאכילה. העוצמתיות הרגשית , על היבטיה השונים , מהווה מוקד קושי משמעותי עבור מטפלים . שכן,

גישות טיפוליות פסיכודינאמיות כמו גם גישות קוגניטיביות -התנהגותיות קלאסיות אינן נמצאו יעילות מספיק בעבודה עם אוכלוסיה זאת.

טיפול בקבלה ומחויבות (ACT): תוכנית הכשרה מתקדמת ומקיפה

היקף הקורס - 110 שעות אקדמיות

תוכנית הלימוד המתקדמת בגישת ACT היא תכנית חלוצית בתחומה. ייחודה של תוכנית זו היא בכך
שהיא מרכזת תחת קורת גג אחת, ובתהליך מובנה ושלם, בסיס ידע תיאורטי וקליני רחב, אשר מטרתו
לאפשר לבוגריה שליטה תיאורטית ומעשית בגישת טיפול זו. התכנית מעניקה הכשרה מעמיקה
ביישום הרעיונות והעקרונות של גישת הACT, תוך העמקת הידע וליווי הדרכתי.

bottom of page