top of page
Depositphotos_86907866_XL.jpg

פסיכותרפיה קבוצתית בגישה אינטגרטיבית 
תכנית דו שנתית

לוגו סופי-01.png

אודות התכנית

לבירורים ולשאלות נוספות ניתן לפנות לטל לפקוביץ' רכזת התכנית :

yuvalim@mta.ac.il | ‪+972 52‑268‑1646‬

תכנית 'יובלים' לפסיכותרפיה קבוצתית בגישה אינטגרטיבית הינה תכנית דו-שנתית הפועלת במסגרת 'תכנית עוגן'- תכנית לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה שבמכון מפרשים.

התכנית מיועדת למטפלים המעוניינים להתמחות בתחום הטיפול הקבוצתי עבור מגוון רחב של מטופלים, קשיים, והפרעות, ובטווח רחב של מסגרות וארגונים. התכנית נולדה מתוך צורך הולך וגובר בשדה הטיפולי לתת מענה לצרכים טיפוליים מרובים, ומתוך הכרה בכוחה המרפא של הקבוצה, בכלל, ובמצבי טראומה בפרט. 

התוכנית כוללת מגוון תאוריות והיכרות עם מנעד רחב של אפשרויות התערבות הנחייתיות, תוך התאמה לאתגרים הייחודיים של התקופה: הנחיית קבוצות ממוקדות טראומה, הנחיית קבוצות מרחוק ועוד. הסטודנטים ילמדו גם אודות תהליכי הקמת קבוצה, שיקולים בהחזקתה ואתיקה מקצועית הנוגעת לתחום. התוכנית כוללת גם התנסות ממושכת מתוך עמדה של משתתף בקבוצה, והיבטים סדנאיים מגוונים. התלמידים יעודדו לפנות לטיפול קבוצתי במהלך תקופת הלימודים.   

שאיפת התכנית היא לייסד קהילה מקצועית הלומדת, מקיימת היוועצויות הדדיות ומפתחת חשיבה ועשייה טיפולית בתחום הקבוצות. קהילה המקדמת את תחום הקבוצות כאפיק טיפולי משמעותי במצבים של מצוקות וקשיים על רקע פגיעות בין-אישיות, וטראומה לאומית, חברתית, בינאישית ואישית.    

הלומדים ילוו באופן צמוד על ידי צוות התכנית לכל אורך הדרך ובתהליך התפתחותם המקצועי.

מנהלת התכנית: ד"ר אפרת ציגנלאוב

מייסדת שותפה: גב׳ נעמה גרינולד

ועדת ההיגוי: ד"ר אסתי אבנון, גב' נעמה גרינולד, גב' נורית גורן, גב' אלה סטולפר וד"ר אפרת ציגנלאוב

רכזת התכנית: גב' טל לפקוביץ'

< לפרטים נוספים והשארת פרטים
bottom of page