top of page

פורום עושים אינטגרציה במכון מפרשים שמחים להזמינכם

לכנס השנתי לקידום האינטגרציה בפסיכותרפיה לשנת 2023
בנושא:
כיצד לנווט בסבך?

קבלת החלטות טיפוליות כאתגר מרכזי 
בפסיכותרפיה מכוונת אינטגרציה
    

שיתקיים בחמישי-שישי, 16-17 במרץ 2023

בחמישי, 16.03.23 (בזום)
ובשישי, 17.03.23 (בקמפוס המכללה האקדמית תל אביב יפו, חבר הלאומים 10 יפו)

עלות לאנשי מקצוע 280 ₪ | עלות למתמחים ולסטודנטים 220 ₪

לאחר הצלחתו של הכנס הראשון, שקיימנו בשנה שעברה, אנחנו שמחים ונרגשים להזמינכם להשתתף בכנס השנתי לקידום האינטגרציה של הפסיכותרפיה שיערך בחמישי, 16 למרץ אחה"צ במתכונת מקוונת, ובשישי, 17 במרץ, בקמפוס האקדמית תל-אביב-יפו.
השנה בחרנו להתמקד בסוגיה המעסיקה רבים מאיתנו, אשר צפה ועלתה בסדנאות ובדיונים
השונים שקיימנו במהלך הכנס שעבר ובפעילויות שונות לאורך השנה, והיא - כיצד מטפל.ת,
המחזיק.ה בעמדה אינטגרטיבית, מקבל.ת החלטות בטיפול.

Anchor 1
קרא עוד

מטפלים מקבלים החלטות שונות, הנוגעות לטיפול, בדרכים רבות, מודעות ושאינן מודעות.
ההחלטות נוגעות לסטינג, לתימות המרכזיות, להתערבויות, לעיתוי, ועוד. גורמים מגוונים
משפיעים על מערך קבלת ההחלטות, כגון סוג המצוקה אותה מבטא.ת המטופל.ת, מודל
טיפולי מועדף, מטרות הטיפול, עמדות וערכים של המטפל.ת, יחסי העברה, הגנות של המטופל.ת, השלב בטיפול ומשך טיפול.
עמדה טיפולית אינטגרטיבית מחדדת את אתגר קבלת ההחלטות, זאת בשל הריבוי התיאורטי והפרקטי אליו, המטפל.ת חשוף.ה: כיצד לנוע בין הגישות השונות? מהו התמהיל הרצוי בין תאוריות? האם קיימת מפה שיכולה לסייע במלאכה המורכבת של הניווט?


בכנס נעסוק בסוגיות הבאות:

  • מודלים המסייעים למטפלים לקבל החלטות טיפוליות.

  • מערך קבלת החלטות טיפוליות ושאלות ניווט מרכזיות.

  • משתנים המשפיעים על קבלת החלטות, וביניהם:
    הסימפטום/ים, הקשר הטיפולי, 
    רגשות, תובנות על הדינמיקה הפנימית של המטופל.ת, העדפות המטופל.ת והמטפל.ת, ועוד.

  • 'רמזים' מרכזיים כבסיס להכרעות טיפוליות.

  • השפעת מחקר בפסיכותרפיה על תהליכי קבלת החלטות.

  • הצגות מקרה, באמצעותן יודגמו הסוגיות הנ"ל.


שלכם,
ועדת ההיגוי של הכנס: ד"ר רון נסים ( יו"ר הכנס), גב' נעמה גרינוולד, ד"ר שרון זיו
ביימן, ד"ר ליהי חמל בלסון, גב' אסנת כהן-גנור, ד"ר רות מסר-קויצקי, ד"ר אלומה רייס.

תכנון, הפקה ואדמיניסטרציה: רעות טיאר-קרמר וצוות מפרשים
 

 

 

סדנאות
bottom of page