top of page

כלים להתערבויות קוגניטיביות-התנהגותיות (CBT) בעבודה טיפולית עם ילדים ומתבגרים על הרצף האוטיסטי (ASD)

ניהול אקדמי: גב' רונית שוסל
ריכוז קורס: ד"ר אריאלה עילם
סגל ההוראה: ד"ר אריאלה עילם, מר אבישי כץ, ד"ר דגנית איתן

ימי שישי, בין השעות 8:30-14:30, בתאריכים: 25.11.2022, 2.12.2022, 9.12.2022, 16.12.2022, 23.12.2022

מועד פתיחת הקורס: 25.11.2022 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
כלים להתערבויות קוגניטיביות-התנהגותיות (CBT) בעבודה טיפולית עם ילדים ומתבגרים על הרצף האוטיסטי (ASD)


עם השנים גדלה כמות המחקרים התומכים ביעילות השימוש בטכניקות CBT לטיפול בפרטים עם אבחנה של ASD.

במסגרת הכשרה זו ייחשפו הלומדים לידע אודות פרופיל העיבוד והלמידה הייחודי לפרטים עם ASD ,תוצג מסגרת התערבויות CBT עבור ילדים ומתבגרים עם אבחנה זו וידונו אסטרטגיות טיפוליות להתמודדות עם קשיים המופיעים אצלם בשכיחות גבוהה, ביניהם חרדה, ויסות רגשי, מיומנויות חברתיות ועוד.


הנושאים המרכזיים שילמדו בקורס:

✓ תיאור עקרונות בסיסיים של התערבויות CBT בילדים ומתבגרים.

✓ הבנת מאפייני עיבוד ולמידה ייחודיים לאוטיזם המשפיעים על התאמת ההתערבות עבורם.

✓ הקניית ידע לגבי כלים ותהליכי הערכה ראשוניים שמסייעים להמשגת המקרה ולתכנון הטיפול.

✓ הכרת מאפייני ההורות לילדים עם ASD, הבנת הצורך בשילובם בתהליך הטיפולי לשם תמיכה בו והקניית אסטרטגיות להכללת ההישגים לסביבה הטבעית של הילד.

✓ הקניית ידע אודות התערבויות CBT מותאמות המסייעות להתמודדות עם הקשיים הרווחים בקרב ילדים ומתבגרים עם ASD.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1600 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני, בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1400 ₪

עובדי אלוט: 900 ש"ח

bottom of page