top of page
Marble Surface

יסודות הטיפול האינטגרטיבי באוטיזם

גב' מיכל ירדני, גב' אורית פלד, גב' רותי ויצמן, גב' אילנית שטוקהיים

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

ימי שני בין השעות 16:00-19:15

ההשתלמות מיועדת להקניית תשתית של ידע תיאורטי וקליני לאנשי טיפול בילדים בנוגע לאוטיזם. בהשתלמות נעסוק בהיכרות מעמיקה עם מהות הלקות הנוירו-התפתחותית של ילדים על הרצף האוטיסטי, האתגרים ההתפתחותיים בעיבוד מידע ובהתפתחות שפה ותקשורת שנמצאים בבסיס האבחנה. נדון בשאלה מה נדרש בתהליכי אבחון ואבחנה וכיצד בונים מתהליכי אבחון תוכניות התערבות טיפוליות וכוללניות, נדון באתגרים העומדים במענה טיפולי ובמה ידוע על יעילות טיפולית על פי המחקר ונכיר את התרומה הייחודית של גישות התפתחותיות אינטראקטיביות וגישות התנהגותיות בהתערבות באוטיזם. נתייחס לתפקיד המטפל ולחוויתו הרגשית בליווי הורים ועבודה עם צוות רב מקצועי להבטחת קידומו של הילד.


הקורס ישלב הקניית ידע ע"י הרצאות, סרטונים, הדגמות מטיפולים , מצגות ודיונים. מפגשי הקורס יועברו ע"י מדריכים בכירים מהצוות המוביל של חטיבת הטף באלו"ט.


הקורס מיועד: למטפלים בילדים מתחום בריאות הנפש (פסיכולוגים , עו"סים, מטפלים בהבעה

ויצירה) רופאים (רופאי ילדים, נוירולוגים, פסיכיאטרים) , מטפלים פארארפואיים (מרפאים

בעיסוק, קלינאיות תקשורת , פיזיוטרפיסטים ומנתחי התנהגות) ואנשי חינוך (צוותי הוראה וייעוץ

חינוכי) אשר מעוניינים ברכישת ידע בסיסי, נרחב ועדכני בנושא הטיפול באוטיזם בילדים.


ניהול אקדמי: רונית שוסל       ריכוז קורס : מיכל ירדני


סגל ההוראה וההדרכה : מיכל ירדני, יסמין רון סגל, ליאת לנג ברכה, אורית פלד, עינת אמיתי בריגדה , אריאלה עילם, אורית דרדיק אמיר, רונית שוסל.


היקף הקורס : 60 ש"א , שכוללים 14 מפגשים של 4 ש"א, בסמסטר א' , בימי שני בין השעות 16:00-19:15. מבנה כל מפגש: הרצאה של שעה וחצי, הפסקה של רבע, שעה והרצאה נוספת של שעה וחצי. הקורס יתקיים בזום.


תאריכי המפגשים: 30.11.20, 7.12.20, 14.12.20, 21.12.20, 28.12.20, 4.1.21, 11.1.21, 18.1.21, 25.1.21, 1.2.21, 8.2.21, 15.2.21, 22.2.21.


עלות הקורס: 

אנשי מקצוע - 2200 ₪

מתמחים - 2000 ₪

סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה ובוגרי המכללה האקדמית - 1700 ₪

עובדי אלו"ט - 900 ₪


תוכנית הקורס:

מפגש 1, 19.10.20: אוטיזם. מבוא להבנת הלקות – אבחון , אבחנה, מאפיינים.

מפגש 2, 26.10.20: מודלים להבנת הלקות

מפגש 3, 2.11.20: ויסות ועיבוד חושי באוטיזם

מפגש 4, 9.11.20: התפתחות התקשורת והשפה והשלכותיה על הטיפול בילדים שאובחנו עם קשיים בקשר ובתקשורת

מפגש 5, 16.11.20: ארגון הסביבה החינוכית ופרופיל הפעילות כמרכיב מכריע בהתייחסות לילד עם האוטיזם

מפגש 6, 23.11.20: החוויה הרגשית של ילדים בספקטרום האוטיזם

                                   משחק ומשחקיות באוטיזם

מפגש 7, 30.11.20: ניתוח התנהגות בילדים בספקטרום – מה זה ועקרונות בסיס

מפגש8, 7.12.20: הכרות עם מודל ה- DIR – מודל   התפתחותי אינטראקטיבי לטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים מאפיינים                    

                                קוגניטיביים של ילדים בספקטרום.

מפגש 9, 14.12.20: סוגיות בשילוב ילדים בספקטרום האוטיזם

מפגש 10, 21.12.20: הורות לילדים על הספקטרום האוטיסטי

מפגש 11, 28.12.20: המשך: סוגיות בעבודה טיפולית עם הורים המפגש של המטפל עם האוטיזם

מפגש 12, 4.1.21: סוגיות בעבודה רב מקצועית באוטיזם

מפגש 13, 11.1.21: זכויות לילדים עם אוטיזם - המרכז למשפחה אלו"ט

מפגש סיכום: אתגר החיבורים באוטיזם

מפגש 14: יום עיון - טיפול באוטיזם: בין שגרה לחירום ודיון משותף.

סרטונים רלונטיים
bottom of page