top of page
Marble Surface

טיפול מבוסס מנטליזציה - MBT

מרצה: נעמה גרינולד

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

שישה ימי שישי בין השעות 08:30-11:45

מנטליזציה היא היכולת לתת משמעות ולפרש את ההתנהגות של עצמי ושל אחרים, באופן מפורש או מובלע, במונחים של מצבים פנימיים ותהליכים נפשיים. התאוריה מלכתחילה פותחה עבור טיפול בהפרעות נפשיות/אישיות קשות בעיקר בורדרליין (BPD), אשר בהן קיימת פגיעה משמעותית ביכולת להכיר במצבים נפשיים של עצמי ו/או אחרים, וכתוצאה נפגעת באופן משמעותי יכולת הוויסות של רגשות והיחסים הבינאישיים. במהלך השנים טיפול מבוסס מנטליזציה (MBT) הורחב למגוון רחב ביותר של הפרעות, אוכלוסיות ובמגוון של מסגרות טיפוליות (פרטני, קבוצתי, מערכתי). בקורס נלמד על הבסיס ההתפתחותי של מנטליזציה, מושגים בסיסיים בתאוריה, ועקרונות עבודה הייחודיים לה, כתאוריה פסיכודינמית אך עם דגש על אקטיביות ומיקוד של המטפלת, וכן נכיר כלים להערכת רמת רפלקטיביות (RF). הקורס יאפשר הטמעה של טכניקות מבוססות מנטליזציה בעבודה עם ילדים, מתבגרים והורים במגוון הקשרים.


מועדי קורס: שישה ימי שישי בין השעות 08:30-11:45 בתאריכים : 25.12.20, 1.1.21, 8.1.21,  25.12.20,  15.1.20, 22.1.21, 29.1.21 כל מפגש הינו בהיקף של 4 שעות אקדמיות.

  • היקף הקורס הוא 24 שעות אקדמיות ובמהלכו יקבלו המשתתפים גישה חופשית למקורות הספרייה של המכללה. בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודה.


קהל יעד


פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים באמצעות אמנויות בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה, מטפלים זוגיים משפחתיים מוסמכים.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1450  ש"ח

מתמחים: 1200 ש"ח

סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1000 ש"ח


סרטונים רלונטיים
bottom of page